Akce

Informace o naší třídě
 • Trampoty čerta Huberta

  Dalším divadelním představením, které měly děti možnost v Komunitním centru Kardašovská shlédnout neslo název ,,Trampoty čerta Huberta“. Celou cestu jsme se všichni na představení těšili. Po příchodu do komunitního centra děti nadšeně obsadily první řadu. Příběh byl o čertu Hubertovi, který měl za úkol, vydat se na Zem mezi smrtelníky, vypátrat, kde se skrývá loupežník Bukvice a vydat ho peklu pro jeho hříchy. Celé představení bylo doplněno a zábavné a humorné písničky. Jelikož jsme divadýlko navštívili i s nejmenšími dětmi, na některé z nich čertík nepůsobil příliš důvěryhodně. Nicméně po odchodu z divadla měly všechny děti dobrou náladu a těšily se do Bony na obídek a na další divadelní představení.

 • Africká pohádka

  Dnes jsme navštívili divadlo. Pohádka se jmenovala „Africká pohádka“. S dětmi jsme si sedli do první řady. Děti nedočkavě čekaly, až začne představení. Pohádka byla o černošské holčičce, černošských chlapcích, o zvířátkách, která žijí v Africe. Představení se dětem moc líbilo, hlavně pro živý kontakt s herci. Děti si mohly prohlédnout všechny loutky, které se vyskytovaly v pohádce. Cestou domů si děti radostně povídaly o divadýlku.

 • Mirakulum

  Plakátek

  MIRAKULUM

  Dne 29. 8. 2018 se DS Bona, společně s Azylovým domem, vydala na výlet do zábavního parku Mirakulum v Praze.

  Jindy náročné cestování nám ulehčil sjednaný autobus, který nás od DS dovezl přímo na místo a zase zpátky. Cestu autobusem si naše nedočkavé a natěšené děti krátily pozorováním cesty, zpíváním a spoustou otázek.

  Po příjezdu do Mirakula dostaly děti poznávací náramky a šlo se prozkoumat okolí. Kromě krásných, barevných, propracovaných prolézaček si děti užily zábavu také na obří trampolíně, houpačkách či lanovce. Dále následovala zastávka u malé zvířecí farmičky. Mimo to, že děti mohly zvířátka vidět, dostaly se s nimi také do přímého kontaktu. Byl zde volný vstup ke kozám s kůzlátky a tak si je děti mohly pohladit a prohlédnout z blízka. Vzhledem ke krásnému počasí jsme po svačinové přestávce zamířili přímo do vodního světa. Po cestě se děti změřily s dinosaurem a ty nejodvážnější se vydaly prozkoumat podzemní temný tunel. Ve vodním světě nás čekalo ještě více zábavy. Vodopády, říčky, vodní kameny, skluzavka i různé vodní herní prvky děti zaujaly na tolik, že jsme málem zapomněli, jak rychle utíká čas.

  Při zpáteční cestě děti ještě velmi živě vzpomínaly, co všechno v parku viděly, zažily a co se jim nejvíce líbilo. Toto nádherné nevšední dopoledne jsme si všichni náramně užili.

  Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení CSSP panu řediteli Tomáši Jánovi, PR oddělení, technickému oddělení a zaměstnancům Azylového domu Šromova za další nevšední zážitek, který nás všechny chytl za srdce. DĚKUJEME !!!

 • Den dětí

  Slavili jsme den dětí. Nejprve návštěvou pražské ZOO ale také v pátek 1.6.2018. bylo pro děti připraveno zábavné dopoledne v BONĚ, plné her, radovánek, písniček, kde děti soutěžily mimo jiné ve zdolávání překážkové dráhy, přetahováním provazem, hodu na cíl, či závodech na odrážedlech.

 • Výlet do ZOO

  Dne 29.5.2018 se naše BONA vydala na výlet do ZOO v Praze. Této náročné mise se zúčastnilo celkem 9 odvážných dětí. Všechny bez zaváhání zvládly v parném dni absolvovat náročnou cestu MHD tam i zpět. Odměnou jim však byl úžasný den se zvířátky, které se zájmem pozorovaly. Celou akci děti zvládly na jedničku a budeme věřit, že se s Vámi o své zážitky podělily. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu vedení a to jmenovitě panu řediteli CSSP Tomáši Jánovi a řediteli pražské ZOO Miroslavu Bobkovi, že jsme se mohli zadarmo této skvělé akce zúčastnit. Děkujeme

 • Divadlo

  Dne 27.3.2018 jsme se s dětmi účastnili divadelního představení „Jak Oskárek našel Petrklíč“. Tuto akci pořádalo komunitní centru Kardašovská

  Pohádka „Jak Oskárek našel Petrklíč“ byla o probouzení jara. Zaznělo zde mnoho písní, které byly doprovázeny hudebními nástroji – kontrabas, flétna, housle, kytara, metalofon. Některé písně byly známé a tak si je děti mohly spolu s herci zazpívat. Kromě společného zpěvu byly děti do děje vtaženy i pohybem a rytmizací. Některé z dětí byly vyzvány přímo na pódium a měly tak možnost podílet se na tvorbě kulis.

  Toto představení dětem názorně ukázalo, co vše probouzení jara obnáší. Zopakovaly si názvy prvních jarních květin, ale i živočichů, barev a přírodních jevů. Na konci pohádky proběhlo malé opakování toho, o čem pohádka vlastně byla. Zde se ukázala pozornost dětí, kterou herci byli schopni udržet po celou dobu představení. Celou tuto akce zakončil společný tanec všech zúčastněných dětí, učitelek i samotných herců.

  Vzhledem k reakcím dětí hodnotíme tuto akci jako velice vydařenou. Všichni jsme si představení užili a zpět do DS BONA jsme se vraceli plni radosti z krásného zážitku.

  Touto cestou bychom chtěli poděkovat mamince paní Kunstové, která nám o divadýlku dala vědět a zařídila nám, že budeme moci do divadýlka zdarma docházet.

  Letáček

 • Karneval v BONĚ

  Období karnevalů zavítalo i k nám do dětské skupiny.  Děti měly možnost vyslovit svá přání ohledně toho, jakou masku si chtějí na karneval obléci nebo si přinesly vlastní. V nabídce ranních činností pak byly pro děti připraveny tématické omalovánky (motivy maškar). Během karnevalu si všichni vyzkoušeli překážkovou dráhu, představili svůj kostým a nakonec získali malou sladkost a diplom. 

 • Pohádka Nejlepší přítel

  V úterý 5. prosince se konalo promítání pohádky Nejlepší přítel v CineStaru na  Černém Mostě, kam byla naše dětská skupina BONA pozvána. Promítání obsahovalo také doprovodný program s herci a maskoty z večerníčků a děti dostaly malou nadílku.

 • Mikuláš v BONĚ

  Dne 7.12. 2017 zavítal do BONY Mikuláš. Děti mu s radostí přednesly písničku „Buburáky“ a básničky „ Leze z pekla, leze čert“ a „Čerti a čertidla“ , které si pro něj připravily. Jako odměnu každý dostal nadílku v podobě sladkostí, ovoce a adventního kalendáře.

 • Vánoční besídka

  V předvánočním čase proběhla besídka na kterou byli pozváni i rodiče a sourozenci dětí. Pohodu navodilo cukroví a vánoční koledy prezentované dětmi za hudebního doprovodu. Rodiny si tak mohly poslechnout například „Pásli ovce valaši“ nebo „Štědrý večer nastal“ . Hlavní část programu bylo předání nových hraček dětem od „ježíška“ . Děti dostaly novou stavebnici Lego Duplo, kinetic sand, elektronickou Albi tužku s knihou a další krásné dárky. Za účast a podporu naší dětské skupiny děkujeme jak rodičům tak i vedení CSSP.

X