Leden

8.2.2021

ZIMA KRALUJE

Sněhuláci ti se mají,
nekašlou a nekýchají.
I když kmotru meluzínu,
pozvou ráno na hostinu

Výtvarná činnost – Výroba sněhuláka. Připravili jsme si dva vystřižené kruhy z tvrdého bílého papíru, jeden větší a jeden menší. Tyto kruhy jsme nalepili na modrý tvrdý papír jako základ sněhuláka. Sněhulák měl hlavičku z fotky každého dítěte. Nalepili jsme sněhulákovi koflíky a také jsme nezapomněli na ruce z tvrdého, hnědého papíru. Nakonec jsme kolem sněhuláka nalepili bílé kuličky (sněží)
Zopakovali jsme si čtyři roční období. S dětmi jsme si povídali o tom co se venku děje. Že je velká zima, venku sněží, teple se oblékáme. Nezapomněli jsme ani na opravdového sněhuláka, který zdobil náš dvoreček. Nejen že jsme se koulovali venku, také jsme se koulovali ve školce a to s koulemi, vytvořené z novin a časopisů.
Bezpečnost v zimě – Děti ví, že se bez dovolení rodičů, tet ve školce, ani jiné dospělé osoby nesmí chodit na zamrzlý rybník a ani na jinou zamrzlou plochu. Mohli by se propadnout do vody. Stejně tak ví, že když se sáňkuje, lyžuje a provádí se jiné podobné zimní aktivity, musíme dávat pozor nejen na sebe ale také na ostatní zúčastněné.

PREVENCE A NEMOCI

Týden jsme zahájili povídáním a zdravé výživě a zdravém životním stylu. Tedy o tom, co můžeme pro sebe udělat, abychom byli zdraví a pokud už onemocníme, abychom se co nejdříve uzdravili. Pro názornost jsme kartičky s různými potravinami rozdělovali na „zdravý a nezdravý“ talíř.
Další den si děti zahrály na lékaře a pacienty – nejprve jsme si pomocí kartiček s různými dětskými úrazy a nemocemi vysvětlili, jak bychom pacienta léčili a poté si děti vyzkoušely práci lékaře v bílém plášti s autentickým lékařským vybavením.
K rozvíjení jemné motoriky a logického myšlení jsme použili lékařské špachtle. Děti z nich skládaly jednoduché obrazce – čtverec, trojúhelník, písmena apod. – většina dětí zvládla tento úkol pouze formou vkládání do připravených šablon. Šikovnějším se podařilo dle vzoru složit trojúhelník a čtverec.
Do pohybových her jsme zařadili hru na honěnou samotným bacilem (vybrané dítě – bacil mělo na krku červený šátek – koho bacil chytil, onemocněl a musel odpočívat, poslední chycené dítě převzalo roli bacila).

Celý týden nás provázela básnička:

Za pomocí vitamínů,
odeženu kašel, rýmu.
Budeš zdravý jako buk,
ať jsi holka nebo kluk.

Bacily byly s námi i při výtvarné činnosti – nejprve si děti obtiskly na čtvrtku své ručičky natřené prstovými barvami. „Baciláky“ jsme na nich vytvořili rozfoukáním kapek černé tuše brčkem.

MOJE RODINA

To je máma,
to je táta,
to je dědek,
to je bába.
To je vnouček, malý klouček.

Výtvarná činnost – ze čtvrtky jsme si vystřihli domeček, který jsme si vymalovali prstovými barvami. Děti z domu přinesli fotky své rodiny. Členy rodiny jsme z fotky vystřihli, a nalepili do našeho domečku.
Celý týden jsme se učili o členech naší rodiny. Kdo jsou to vlastně rodiče (tatínek a maminka), kdo je to prarodič (babička a dědeček – rodiče mých rodičů), nezapomněli jsme na tetičku, strýčka, bratrance, sestřenice a dokonce ani na domácí mazlíčky. K tomu nám pomáhali nejen naše kartičky s obrázky rodiny, ale také fotky, které jsme také využili na výtvarnou činnost.

ZIMNÍ SPORTY

Na začátku týdne jsme si povídali nejen o zimě, ale i ostatních ročních období. Pomocí obrázků a básničky si děti roční období lépe zapamatovaly. Básničku zařazujeme pravidelně do pohybových aktivit:

Hopsa hejsa hop a skok,
my skáčeme celý rok.
Jaro, léto, podzim, zima,
skákání je přece prima.

Další dny jsme si povídali o zimních sportech, vhodném oblečení i o bezpečnosti při zimních radovánkách. Formou kartiček jsme si představovali různé zimní sporty, ke kterým děti přiřazovaly obrázky odpovídajícího sportovního náčiní. Podobně jsme pak pokračovali formou pracovních listů – nejprve spojování stejných sněhuláků, další den spojování – zimní sport x sportovní náčiní.

Společně jsme vyráběli lyže – vystřižené šablony z kartonu si děti dle vlastní fantazie vybarvily houbičkou temperovými barvami a jako lyžařské boty nám posloužily papírové boxy od kapesníčků. Lyžovačku si tedy děti užily i ve třídě při ranním cvičení.

Na závěr týdne jsme si zakouzlili s modrými bublinami, na které děti lehce přikládaly bílý papír, obtisky modrých bublinek připomínaly popraskaný led. Po zaschnutí jsme jednotlivé výtvory zalaminovali a děti si je odnesly jako zimní prostírání domů.

Prosineckvěten