Rozvrh

Informace o naší třídě
 • Náš rozvrh

  Režim dne v dětské skupině
 • Pondělí - Pátek
  07.00
  Postupný příchod dětí
  Komunikace s rodiči o vyzvednutí.
  07.00
  08.30
  07.30
  08.00
  08.30
  Tělovýchovná chvilka
  Rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
  08.30
  09.00
  09.00
  Svačina
  hygiena, participace dětí na přípravě svačiny
  09.00
  09.30
  09.30
  Hlavní činnost
  rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti- didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
  09.30
  10.00
  10.00
  Pobyt venku
  přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka- získávání nových poznatků • pobyt na zahradě- relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
  10.00
  11.30
  10.30
  11.00
  11.30
  Příchod dětí
  • příchod dětí • převlečení • hygiena
  11.30
  12.00
  12.00
  Oběd
  • oběd • sebe-obslužná činnost dětí (přiměřeně k věku dítěte)
  12.00
  12.45

  Hygiena a ukládání
  • hygiena včetně čištění zubů • převlékání dětí do pyžam • ukládání dětí
  12.45
  13.00
  12.30
  13.00
  Spánek
  • odpočinek dětí na lůžku • klidové činnosti
  13.00
  14.30
  13.30
  14.00
  14.30
  Svačina
  Svačina odpolední
  14.30
  15.00
  probouzení děti, protažení, hygiena, odpolední svačina
  15.00
  Odpolední herní činnosti
  spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti, činnosti pro rodiče s dětmi • pobyt venku- dle aktuálních klimatických podmínek
  15.00
  16.45

  Ukončení provozu
  • úklid prostor DS BONA • ukončení provozu
  16.45
  17.00
  15.30
  16.00
  16.30

  Pondělí - Pátek

  • Postupný příchod dětí
   07.00 - 08.30
  • Tělovýchovná chvilka
   08.30 - 09.00
  • Svačina
   09.00 - 09.30
  • Hlavní činnost
   09.30 - 10.00
  • Pobyt venku
   10.00 - 11.30
  • Příchod dětí
   11.30 - 12.00
  • Oběd
   12.00 - 12.45
  • Hygiena a ukládání
   12.45 - 13.00
  • Spánek
   13.00 - 14.30
  • Svačina
   14.30 - 15.00
  • Odpolední herní činnosti
   15.00 - 16.45
  • Ukončení provozu
   16.45 - 17.00
  Pondělí - Pátek
  08.30
  Tělovýchovná chvilka
  Rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
  08.30
  09.00
  09.30
  Hlavní činnost
  rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti- didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
  09.30
  10.00
  10.00
  Pobyt venku
  přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka- získávání nových poznatků • pobyt na zahradě- relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
  10.00
  11.30
  10.30
  11.00
  13.00
  Spánek
  • odpočinek dětí na lůžku • klidové činnosti
  13.00
  14.30
  13.30
  14.00
  15.00
  Odpolední herní činnosti
  spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti, činnosti pro rodiče s dětmi • pobyt venku- dle aktuálních klimatických podmínek
  15.00
  16.45
  15.30
  16.00
  16.30

  Pondělí - Pátek

  • Tělovýchovná chvilka
   08.30 - 09.00
  • Hlavní činnost
   09.30 - 10.00
  • Pobyt venku
   10.00 - 11.30
  • Spánek
   13.00 - 14.30
  • Odpolední herní činnosti
   15.00 - 16.45
  Pondělí - Pátek
  09.30
  Hlavní činnost
  rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti- didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
  09.30
  10.00

  Pondělí - Pátek

  • Hlavní činnost
   09.30 - 10.00
  Pondělí - Pátek
  09.00
  Svačina
  hygiena, participace dětí na přípravě svačiny
  09.00
  09.30
  12.00
  Oběd
  • oběd • sebe-obslužná činnost dětí (přiměřeně k věku dítěte)
  12.00
  12.45
  12.30
  14.30
  Svačina
  Svačina odpolední
  14.30
  15.00
  probouzení děti, protažení, hygiena, odpolední svačina

  Pondělí - Pátek

  • Svačina
   09.00 - 09.30
  • Oběd
   12.00 - 12.45
  • Svačina
   14.30 - 15.00
  Pondělí - Pátek
  08.30
  Tělovýchovná chvilka
  Rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
  08.30
  09.00
  10.00
  Pobyt venku
  přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka- získávání nových poznatků • pobyt na zahradě- relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
  10.00
  11.30
  10.30
  11.00
  15.00
  Odpolední herní činnosti
  spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti, činnosti pro rodiče s dětmi • pobyt venku- dle aktuálních klimatických podmínek
  15.00
  16.45
  15.30
  16.00
  16.30

  Pondělí - Pátek

  • Tělovýchovná chvilka
   08.30 - 09.00
  • Pobyt venku
   10.00 - 11.30
  • Odpolední herní činnosti
   15.00 - 16.45
  Pondělí - Pátek
  07.00
  Postupný příchod dětí
  Komunikace s rodiči o vyzvednutí.
  07.00
  08.30
  07.30
  08.00
  11.30
  Příchod dětí
  • příchod dětí • převlečení • hygiena
  11.30
  12.00
  12.30
  Hygiena a ukládání
  • hygiena včetně čištění zubů • převlékání dětí do pyžam • ukládání dětí
  12.45
  13.00
  16.30
  Ukončení provozu
  • úklid prostor DS BONA • ukončení provozu
  16.45
  17.00

  Pondělí - Pátek

  • Postupný příchod dětí
   07.00 - 08.30
  • Příchod dětí
   11.30 - 12.00
  • Hygiena a ukládání
   12.45 - 13.00
  • Ukončení provozu
   16.45 - 17.00
  No events available!