Základní informace

Informace o naší třídě
 • Základní informace

  Základní informace o dětské skupině BONA
 • Co a kdo jsme?

  Dětská skupina je zařízení alternativní péče s celodenním provozem, zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině. 

  • Jedna třída s kapacitou 12 dětí
  • Členění dětí dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami
  • Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době
  • Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům
  • Věková skupina:
   2 – 6 let
  • Velikost třídy:
   12 dětí
  • Počet pedagogů:
   4
 • Více informací na těchto odkazech:
 • Jak k nám své dítě přihlásit?