Ceník

 • Ceník

  Úhrada za službu péče při každodenní docházce:
  Pro dítě mladší 3let (k. 1. 9.)* měsíční úhrada činí 3 000 Kč
  Pro dítě starší 3let (k 1. 9.)** měsíční úhrada činí 5 000 Kč

  Úhrada za službu péče při jednodenní docházce:
  Pro dítě mladší 3let (k. 1. 9.) 150 Kč/den
  Pro dítě starší 3let (k 1. 9.) 250 Kč/den

  Úhrada za běžnou/bezlepkovou – dietní stravu při každodenní docházce
  Úhrada za celodenní stravování činí 60/70 Kč/den*, platí se zálohově 1200/ 1400 Kč/měsíc.
  Úhrada za celodenní stravování činí 80/90 Kč/den**, platí se zálohově 1600/ 1800 Kč/měsíc.

  Na základě písemné žádosti je možné žádat o prominutí úhrady za službu péče o dítě. Pro schválené
  žádosti o prominutí úhrady za službu péče o dítě zůstává cena za stravné v původní
  výši 40 Kč/den.

  Bližší informace lze získat u vedoucí DS BONA.

  Platnost od 1. 9. 2023