Ceník

 • Ceník

  (Příloha vnitřních pravidel č. 1)

  Úhrada za službu péče při každodenní docházce. Měsíční úhrada činí 2 300 Kč

  Úhrada za službu péče při jednodenní docházce činí 115 Kč/den. Platí se zálohově.
  Příjemce dostane na konci měsíce předpis platby za nový měsíc, dle předem dohodnutých dní.

  Úhrada za běžnou/bezlepkovou stravu při každodenní docházce
  Úhrada za celodenní stravování* činí 40/50 Kč/den, platí se zálohově 800/1000 Kč/měsíc.
  Stravné bude vyúčtováno na konci každého druhého měsíce a případný přeplatek bude
  vrácen příjemci do 15. dne měsíce následujícího.

  Úhrada za stravu při jednodenní docházce
  Úhrada nákladů za stravné 40/50 Kč/den je splatná k 15. dni kalendářního následujícího
  měsíce, ve kterém byla služba poskytována. Stravné je příjemcem hrazeno na základě
  předpisu poskytovatele služby a to dle počtu odebraného stravného v daném měsíci.

  Na základě písemné žádosti je možné žádat o prominutí úhrady za službu péče o dítě. Bližší
  informace lze získat u vedoucí DS BONA.

  Platnost od 1. 9. 2018

  *Při odchodu dítěte po obědě dítě dostává odpolední svačinu s sebou.