Ceník

 • Ceník

  Úhrada za službu péče při každodenní docházce:
  měsíční úhrada činí 3 000 Kč

  Úhrada za službu péče při jednodenní docházce:
  150 Kč/den. Platí se zálohově. Příjemce dostane na konci měsíce předpis platby za nový
  měsíc, dle předem dohodnutých dní.

  Úhrada za běžnou/bezlepkovou – dietní stravu při každodenní docházce
  Úhrada za celodenní stravování* činí 60/70 Kč/den, platí se zálohově 1200/ 1400 Kč/měsíc. Stravné
  bude vyúčtováno na konci každého druhého měsíce a případný přeplatek bude
  vrácen příjemci do 15. dne měsíce následujícího.

  Úhrada za stravu při jednodenní docházce
  Úhrada nákladů za stravné 60/70 Kč/den je splatná k 15. dni kalendářního následujícího měsíce, ve
  kterém byla služba poskytována. Stravné je příjemcem hrazeno na základě předpisu poskytovatele
  služby a to dle počtu odebraného stravného v daném měsíci.

  Na základě písemné žádosti je možné žádat o prominutí úhrady za službu péče o dítě. Pro schválené
  žádosti o prominutí úhrady za službu péče o dítě zůstává cena za stravné v původní
  výší 40 Kč/den (50 Kč za bezlepkovou dietní stravu). Bližší informace lze získat u vedoucí DS BONA.

  Platnost od 1. 10. 2022