O projektu

 • Dětská skupina BONA

 •                                                      

  Název projektu:        Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha

  Registrační číslo:    CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002333

  Realizace:                    od 11/2022 do 10/2023

  Stručná anotace:

  Předmětem tohoto navazujícího projektu je zabezpečení provozu dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

   

  I nadále je realizován provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

  Otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině je nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

   

  Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

   

  Dětská skupina BONA je v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) Dětská skupina BONA a tvoří zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která optimálně rozvíjí a respektuje jejich individuální potřeby.

   

  Kontaktní osoba:

  Jana Bochňáková

  Email: jana.bochnakova@csspraha.cz

  Tel.: 731 056 172

   

  OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

  Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

  Specifický cíl 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

   

                                                       

  Název projektu:        Provoz dětské skupiny BONA II Centra sociálních služeb Praha

  Registrační číslo:      CZ.07.4.51/0.0/0.0/ 18_059/0001367

  Realizace:                    od 11/2020 do 10/2022

  Stručná anotace:

  Předmětem tohoto navazujícího projektu je zabezpečení provozu dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

   

  I nadále je realizován provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

  Otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině je nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

   

  Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

   

  Dětská skupina BONA je v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) Dětská skupina BONA a tvoří zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která optimálně rozvíjí a respektuje jejich individuální potřeby.

   

  Kontaktní osoba:

  Karolína Dürrová

  Email: carolmihalikova@gmail.com

  Tel.: 737 129 048

   

  OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

  Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

  Specifický cíl 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

   

   

  Název projektu:        DĚTSKÁ SKUPINA BONA

  Registrační číslo:       CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000098

  Realizace:                  od 12/2016 do 9/2017

  Stručná anotace:

  Předmětem projektu je zřízení dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

   

  Provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

  Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

   

  Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

  Umístěním objektu žadatele v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

  Kontaktní osoba:

  Karolína Miháliková, koordinátorka projektu

  Email: carolmihalikova@gmail.com

  Tel.: 737 129 048

   

  OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

  Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

  Specifický cíl 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 •                                                      

  Název projektu:        Provoz dětské skupiny BONA Centra sociálních služeb Praha

  Registrační číslo:       CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000281

  Realizace:                  od 11/2017 do 10/2020

  Stručná anotace:

  Předmětem projektu je provoz dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

  Bude realizován provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

  Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

  Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

  Umístěním objektu žadatele v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

   

  Kontaktní osoba:

  Karolína Miháliková

  Email: carolmihalikova@gmail.com

  Tel.: 737 129 048

  OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

  Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

  Specifický cíl 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti