červenec 2023

14.8.2023

Sportování to je prima

Tento týden jsme žili sportováním. Každý den jsme si ukázali nějaký sport a každé z dětí nám ukázalo, co umí a co mu jde nejlépe. Povídali jsme si o olympijských hrách, na kterých sportovci bojují o medaile a v průběhu týdne se z nás také sportovci stali.

Při ranní rozcvičce jsme se naučili taneček ve dvojicích:

Tancovaly veverky u starého dubu,
(točíme se ve dvojicích)
Sova na ně volala svoje soví hů hů.
(houkáme)
Tancovaly veverky u vysokého smrku,
(točíme se na druhou stranu)
Kukačka zas seshora volala své ku ku.
(kukáme)

Poté jsme se přesunuli na naši zahrádku, kde jsme soutěžili v různých disciplínách jako například jízda na motorkách, závody v běhu s hromadným startem, přetahování s lanem, házení tenisákem do dálky, házení míčku na terč, házení míčku do kruhu a sportovní týden jsme zakončili fotbalovým utkáním.
Při výtvarné činnosti jsme nalepili olympijské kruhy. Každé z dětí dostalo na čtvrtce předkreslené kruhy a podle vzoru si trháním proužků barevného papíru kruhy vylepili.
Celý týden nás moc bavil a všichni jsme si ho užili😊

Cestujeme po světě

V kruhu jsme si povídali, kde byly děti na dovolené nebo kam se na dovolenou teprve chystají. Zopakovali jsme si dopravní prostředky, kterými můžeme cestovat. Zábavnou formou jsme s dětmi cestovali prstem po mapě. Děti si na glóbusu ukázaly nějaké místo a poté jsme si povídali, jaký je zde život, počasí, lidé, zvířátka, příroda…. Připomněli jsme si, že naše planeta je tvořena převážně z vody a proto je na glóbusu hodně modré barvy. Naučili jsme se sbalit kufr na cesty. Každé dítě dostalo kufřík a k němu seznam, podle kterého si mělo z vystřihaných kartiček sbalit kufr na cestu. Na fotkách jsme si ukázali Eiffelovu věž, Karlův most, sochu Svobody, Benátky a jiné památky. Tyto památky děti procvičovaly při hře s kruhy, kam jsme je vkládaly.

Naučili jsme se krátkou říkanku:
Haló, děti, pojďte sem!
Objevíme spolu zem.
Navštívíme v malé chvíli,
všechny zemské světadíly.

V rámci výtvarné výchovy jsme vybarvili čtvrtku pomocí válečku a modré temperové barvy. Poté jsme na ní nalepili všechny světadíly. Každý světadíl jsme doplnili zvířátky, která tam žijí.

TOULÁME SE ČESKÝM KRAJEM

Tento týden jsme si povídali o tom, jak můžeme poznávat krásy naší země. V elektronické knížce jsme našli mapu České republiky, kde děti pomocí tužky zkoumaly různá místa, názvy krajů, měst, řek a hlavně jsme se dozvěděli, že naším hlavním městem je Praha, kde můžeme vidět Pražský hrad, kde sídlí náš pan prezident, Karlův most, Petřínská rozhledna, ze které je vidět právě hrad, kam se můžeme dostat lanovkou, Národní divadlo, Botanické zahrada nebo ZOO v Tróji, nebo můžeme navštívit Království železnic, kde je k vidění spousta zajímavostí.
Mluvili jsme také o tom, jak můžeme na výlet jet a jak se například ve vlaku chováme, aby se na nás pan průvodčí nezlobil. Ukázali jsme si, podle jakých značek se v lese při pěším výletě orientujeme, kde jsou nakreslené a co znamenají.
Při pohybové činnosti jsme si zahráli hru Vláček, kdy se děti seřadily za sebou, chytily se kolem pasu toho, kdo byl před nimi, první z dětí byl strojvedoucí a určoval rychlost jízdy. Pokud se vagónky rozpojili, vyměnili jsme strojvedoucího.
V rámci výtvarné činnosti jsme si nalepili zmrzlinky:
Na čtvrtku si děti štětcem a hnědou barvou vybarvily kornout, na který nahoru nalepily z barevného papíru vystříhané kopečky zmrzliny, která může být právě odměnou na konci výletu.

Naučili jsme se básničku:
Haló děti, pojďte sem,
zabavme se výletem.
Vyrazíme do přírody,
Uvidíme les i hory.
Čeká na nás odměna,
Velká sladká zmrzlina.

Podmořský svět

S dětmi jsme si povídali, jací živočichové žijí v moři a ukazovali jsme si je na obrázcích (chobotnice, mořský koník, hvězdice, žralok, delfín, rybičky…). Pomocí vytištěných obrázků se děti učily jednotlivé živočichy pojmenovávat. Říkali jsme si, jaká zvířátka jsou nebezpečná a na co si dát u moře pozor (nekoupat se bez dozoru rodičů, velké vlny…). Dále děti měly puzzle různých lastur, které skládaly.
V rámci výtvarné výchovy si děti vyrobily medúzu. Tělo medúzy jsme vyrobili z půl kuličky polystyrenu, nabarvili a nelepili oči. Na chapadla jsme použili chlupaté drátky různých barev. Dále si děti vymalovaly obrázek, který si vybraly (mořský koník, chobotnice, želva).

Při pohybových aktivitách se děti naučily říkanku s pohybem:
Rybky mluvit neumí,
jak se spolu domluví?
Tiše plavou nad hladinou,
otvírají pusinky,
navzájem si ukazují
svoje lesklé šupinky.

červen 2023srpen 2023