Květen

12.6.2020

TADY JSEM DOMA A NEBYDLÍM TU SÁM

Tento týden jsme si s dětmi povídali v kruhu o rodině, zjišťovali jsme, zda děti umí pojmenovat členy své rodiny. Povídali jsme si o svém místě v rodině, a že každý člen rodiny zastává v rodině své důležité místo. Také jsme se ptaly dětí, jestli umí říct jména členů své rodiny, i té širší.
Děti měly za úkol přinést fotografie členů své rodiny. Každé dítě dostalo prostor, aby seznámilo ostatní děti se členy své rodiny.

Táto, mámo, v komoře je myš.
Pustíme tam kocoura, on tu myšķu vyšťourá,
táto, mámo, už tam není nic.

Výtvarná výchova – výroba babičky pomocí barevných papírů, odličovacích tampónů. Učíme se malovat lidskou postavu.

Logické myšlení – děti měly za úkol složit rozstříhaný obrázek rodiny a nalepit na čtvrtku.

Ze všeho mám nejraději,
Když se táta s mámou smějí,
mám je rád a oni mě,
patříme si vzájemně.

Pohádka o neposlušném kuřátku (poslech a převyprávění děje).

SPORTOVÁNÍ TO NÁS BAVÍ, SPORTOVÁNÍ JE I ZDRAVÍ
Tento týden jsme si s dětmi povídali o různých sportech. O tom, jaké sporty známe. Ptaly jsme se, jaký sport samy děti dělají, jaký se jim líbí, popřípadě jakému sportu se věnují rodiče, nebo sourozenci.
Na poznávacích kartičkách měly děti za úkol poznat daný sport, nebo sportovní náčiní.

Pohádka o sportu- děti měly vyjmenovat všechno sportovní náčiní, které se v pohádce objevilo.

Já mám nové brusličky,
jsou od mojí babičky,
jsou to brusle onjajny,
a jezdí mi do lajny.
Tam to dobře klouže,
hlavně když jsou louže.

Výtvarná výchova – výroba barevného balónu pomocí barevných proužků. Děti měly za úkol polepšit kruh na čtvrtky barevnými proužky.
Výroba fotbalového hřiště – pomocí houbičky děti nabarvily papír na zeleno a nalepila si tam obrázky fotbalistů.

NAŠE TĚLO

Celý týden naše povídání provázela dětská encyklopedie Lidské tělo. Postupně jsme si povídali a ukazovali, z čeho se naše tělo skládá – kostra, význam kloubů, svaly, důležité orgány. Názorně jsme ukazovali a pojmenovávali jednotlivé části těla.
Vysvětlovali jsme si, jak je důležité dbát na zdravé a pestré jídlo, aby naše tělo správně fungovalo. Děti dávaly příklady zdravých a nezdravých potravin.
I  v rámci ranního cvičení jsme tematicky zařadili hry zaměřené na poznávání vlastního těla a jeho částí:

Dotkni se země – rukou, nohou bříškem, zády apod.
Hlava ramena kolena, palce – písnička s ukazováním na části našeho těla
Hoky, koky – písnička s pohybem a se zaměřením na jednotlivé části těla

V rámci výtvarné činnosti si děti složily a poté nalepily rozstříhaný obrázek dítěte.

Moje tělo
Moje tělo mozek řídí, oči ty to dobře vidí.
Pod hlavou je krček malý, na rukách jsou velké svaly.
Na nich máme prstů pět, spočítáme si je hned.
V hrudním koši srdce máme, do bříška si jídlo dáme.
Nohy obě procvičí se, venku dobře skotačí se.

BřezenČerven