Červen

21.7.2020

SLAVÍME DEN DĚTÍ

Dětičky se probudily do hezkého rána,
S úsměvem je přivítali tatínek i máma.
Děti se už blíží do školy i do školky,
Dnes se budou rozdávat jen slaďounké bonbónky.
Kdo nezlobil, kdo byl hodný, bude se mít velice,
Ten dostane za odměnu bonbon rovnou z krabice.

„Písnička o kočičce“:
To je ta kočička maličká, ta co má zelené očička, a mlsá mlíčko z hrníčka, kouká se na ni myšička.
Myšička šedivá s kočičkou chce si hrát.
A kotě zbledne ani se nehne, a pak za mámou pospíchá

Výtvarná výchova:
Školkový autobus – Tisk na čtvrtce-obrázek autobusu. Děti si z krepového papíru udělaly kuličky, které lepily na autobus a tím jej vybarvily. Poté do oken autobusu namalovali sebe a své kamarády i s panem řidičem.
Komunitní kruh:

• Jak si takový dětský den představuju?
• Jaký je rozdíl mezi dítětem a dospělým?
• Kdo je dítě a kdo je dospělý?
• Mláďata jsou také děti (jak se jmenuje mládě od zvířat)?

Nová hra „Ptáčku pípni“ – Vybrané dítě se stává hadačem, a jde za dveře. Ostatní děti se domluví, kdo bude dělat ptáčka. Všechny děti se schoulí do klubíčka a zavolají na hadače. Když hadač přijde k ostatním, řekne: „ptáčku pípni“. Vybrané dítě pípne, a hadač hádá, kdo je tedy ptáček. Když je ptáček poznaný stává se z něj hadač.

Slavili jsme společně dětský den na naší zahrádce, který byl plný her a soutěží

Dětské soutěže – skákání v pytli
– překážková dráha s balonkem na lžíci
– chytání rybiček na udičku (dřevěná dětská hračka)
– přetahování lanem, dvě skupiny dětí,
– sbírání balonků do svého kroužku
– hod na cíl, pěnovými balonky

– za každou splněnou disciplínu dostalo dítě razítko na svou cedulku, kterou si odneslo domů
– ukončení dětského dne bouchnutím dětského šampaňského rozdávání medailí spolu s balíčkem odměn-sladkosti, omalovánky apod.
– volná hra s nafukovacími balonky

JEDEME, PLACHTÍME, CHODÍME, LETÍME

Tento týden jsme si s dětmi povídali o způsobu cestování.
Pověděli jsme si, kterými dopravními prostředky jezdíme na silnici, na kolejích, čím letíme ve vzduchu, plachtíme ve vodě, nebo čím se můžeme přepravovat v parku.
Aktivity :
Třídění dopravních prostředků, podle toho kde se prostředky pohybují. Přiřazování pomocí tematických kartiček. Přiřazování dopravních prostředků podle barev. Seznámení dětí s dopravními značkami. Vyjmenování těch nejzákladnějších a jejich význam.
Pohádkový příběh O neposlušném autíčku – převyprávění děje dětmi – časová posloupnost, paměť

„Cestovatelská“
Chvíli krokem, chvíli klusem.
jedeme si autobusem.
Řidič mačká houkačku
ráže každou zatáčku.
To je jízda lidé drazí,
sem a tam to s námi hází.
Dopředu a dozadu,
všichni v jednu hromadu.

Výroba auta z papíru. Děti vymalovaly auto a pomoci ruliček z toaletního papíru přidělaly kola.
Tematické stavění silnic, kolejí z různých stavebnic.

PRÁZDNINOVÉ RADOVÁNKY

Co jsou to letní prázdniny a jak je můžeme trávit – u moře, na koupališti, u babičky atd. – názorné obrázky – omalovánky které si děti celý týden mohly vymalovat.

Obrázky z různých tipů dovolených-děti napodobovali činnost-sbírání hub, plodů ovoce i zeleniny, ježdění na motorce a na kole, plavání, potápění apod.

Piknik na zahrádce: piknik na dece s ovocem a zeleninou

Táborák: (bez ohně) zpíváme si s kytarou, děti si zkusily jaké to je „hrát“ na kytaru

Jak se na prázdniny můžeme dopravit – dopravní prostředky

Jaké nám zraje v létě ovoce a zelenina + zopakování barev

Výtvarná výchova: na čtvrtce nakreslený kornout zmrzliny, děti lepily na zmrzlinu obrázky ovoce, které mají rádi a následně vymalovali (dle barvy vybraného ovoce)

Písnička: „Špačíček pán“:

Špačíček pán, je elegán.
Leskne se doslova tak jako z olova.
Ten elegán, špačíček pán.

Třešňový sad, navštíví rád.
Kapsu má chudičkou, zaplatí písničkou.
Ne že by krad, ne že by krad!!!

Celý týden pojatý jako prázdninový, většinu času jsme strávili venku

ČÍSLICE A PÍSMENA

Tento týden jsme se seznamovali s písmeny a čísly. Učili jsme se, jak písmena vypadají, jaké předměty známe na dané písmeno (používali jsme kartičky s obrázky).

Učili jsme se číselnou řadu do 5 až 10 (starší děti). Počítání jsme zapojili do všech činností, tedy i do pohybových aktivit – podle hodu kostky děti dělaly dřepy i jiné cviky dle pokynu, skákáním počítaly kruhy umístěné na koberci. Losovaly si karty s čísly a puntíky na druhé straně a na základě správného spočítání si vybraly stejné množství kostek.

V rámci výtvarné činnosti si děti vytvořily mozaiku prvního písmene svého jména – lepením vystříhaných kousků barevného papíru. Písmeno jsme doplnili malou fotkou dítěte.

„Abeceda“
Abeceda, to nic není,
kdo by se jí děti, bál?
Já vás vezmu do učení:
Á, bé, cé ,dé a tak dál.
Z písmenek se složí slovo,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
Bude všemu rozumět.

MÁM I S VOU HRAČKU

Celý týden nás provázelo povídání o hračkách. Vzhledem k přísným hygienickým opatřením si děti nemohly z domova přinést svou oblíbenou hračku. Rodiče nám ji tedy vyfotili a děti nám hračku alespoň prostřednictvím fotografie představily.
Týden nebyl jen o hračkách samotných, ale věnovali jsme se také povídání o tom, jak se k sobě máme navzájem chovat a to nejen při hraní s hračkami. Kouzelná slovíčka PROSÍM a DĚKUJI, by měla být při vzájemné komunikaci samozřejmostí.

Děti si vyzkoušely svůj postřeh, i jak dobře znají naši třídu plnou hraček – zahráli jsme si hru „Co se změnilo“ (přemístili jsme výraznou hračku na jiné místo, děti hádali, co je jinde).

V rámci pohybových her jsme využily magnetické rybičky a závodili jsme v rybolovu.

„Kouzelná slovíčka“
Učila mě babička,
dvě kouzelná slovíčka.
Když si budeš něco přát,
Slovo prosím musíš znát.

Až dostaneš to, co chceš,
slovem „díky“ děkuješ.
Ta dvě slova kouzelná,
přinesou ti přání tvá.

KvětenČervenec