Listopad

9.12.2019

MARTIN NA BÍLÉM KONI
První listopadový týden jsme si s dětmi povídali o jedné české tradici – co to znamená, když Martin přijede na bílém koni. Ukázali jsme dětem na obrázcích, jak Martin vypadal, vyprávěli jsme dětem jeho příběh. Výtvarná výchova – děti se měly vybarvit Martina na koni.

Svatý Martin na koníčku,
slyšíš cinkat podkovičku.
Podkovičky pěkně zvoní,
na nebi se vločky honí.

KDYŽ PANÍ ZIMA KRALUJE, VITAMÍNY NAŠE TĚLO POTŘEBUJE
Tento týden jsme si s dětmi povídali o vitamínech, že v zimě jich naše tělo potřebuje dostatek. Pověděli jsme si, že vitamíny jsou v ovoci a v zelenině. Na kartičkách jsme si prohlédli různé druhy ovoce a zeleniny, děti pojmenovávaly a pokoušely se je správně zařadit. Na výtvarné výchově si děti vymalovaly pomocí houbičky jablíčko. Pověděly jsme si také pohádku o zlém bacilu a hodném vitamínu. Děti pak zkusily pohádku převyprávět.

SNĚŽENÍČKO, SNĚŽENÍ
S dětmi jsme si na obrázcích ukazovaly na obrázcích, jak vypadají skutečné sněhové vločky. Povídaly jsme si o tom, jak sníh a sněhové vločky vznikají, vločky jsme zkoušely vystřihovat z papíru a každé dítě si svoji jednu vločky lepilo z proužků papíru. Celý listopad jsme se již připravovali na vánoční besídku, s dětmi jsme si opakovali básničky a písničky, se kterými budou děti vystupovat.

ANDĚL, ČERT A MIKULÁŠ, NASTÁVÁ NÁM ZIMNÍ ČAS
Poslední listopadový týden už jsme se připravovaly na příchod Mikuláše. S dětmi jsme si vyprávěli pověst o tom, kdo to byl Svatý Mikuláš, kde se vůbec vzal anděl a kde čert. V rámci příprav a výzdoby třídy jsme si děti vybarvili každý svou šablonu Mikuláše a čerta. Děti samy pak čerta malovaly na papír, rohy a jazyk lepily. Učili jsme se básničku:

Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce měl berličku
a na hlavě čepičku,
z bílých vousů teplý šál,
takhle děti vypadal.

ŘíjenMEN’S ROLEX WATCHES