Říjen

13.11.2019

„PODZIM HÝŘÍ BARVAMI, DOZRÁVAJÍ KAŠTANY“
První říjnový týden jsme si s dětmi povídali na téma „Podzim hýří barvami, dozrávají kaštany“. Děti se učily poznávat lesní i zahradní plody, které právě dozrávají, z kaštanů a žaludů jsme vyráběli zvířátka, děti samy si vytvořily papírový kaštan. Z doneseného javorového listí jsme tvořili lesního skřítka a také si děti pomocí čtvrtky a krepového papíru vytvořily žalud. Učili jsme se také básničku:

„Kaštánku, kaštánku, počkej tu na mně, zvednu tě ze země, dám do své dlaně.

„VLAŠTOVIČKO NAŠE MILÁ, ZA TEPLEM BYS LETĚT CHTĚLA“
Tento týden jsme si s dětmi povídali o ptáčcích, o těch, kteří odlétají do teplých krajů a o těch, kteří u nás přezimují. Pověděli jsme si, jak můžeme ptáčkům v zimě přilepšit, čím je můžeme přikrmovat a naopak, co ptáčkům škodí. Na obrázcích jsme si ukázali ptáčky, kteří u nás přezimují i ty, kteří od nás odlétají. S dětmi jsme si povídali pohádku o vlaštovičce, děti pak měly za úkol říci svými slovy, o čem pohádka byla a kdo v ní vystupoval. Na výtvarné výchově děti společně vyráběly vlaštovičky, které potom lepily na papír, byla to společná práce. Učili jsme se písničku „ Na podzim když zlátne“

„Na podzim když zlátne listí na stromech, nech nám kousek léta, vlaštovičko nech. Nech nám kousek písničky malý skřivánku. Aby nám zněla dál z ranních červánků“.

„VENKU ZIMA A CHLAD, OBLEČEM SI TEPLÝ ŠAT“
V rámci téma „Venku zima a chlad, oblečme si teplý šat“ jsme si s dětmi povídali o tom, jak se během ročních období mění naše oblečení, že na podzim je potřeba se lépe a tepleji oblékat, děti samy si podle obrázku vybíraly, jaké oblečení by si oblékly na procházku s maminkou do lesa, jaké oblečení do nákupního centra, kam pojednou autem, jaké oblečení by si vzaly na lyžování na hory apod. Také se učily posloupnost oblékání jednotlivých kusů oblečení. Učili jsme se básničku:

„Motám, motám, klubko vlny, napletu z ní košík plný čepic, šál a ponožek, obléknu pět stonožek“.

„MLHA, VÍTR, DÉŠŤ A BLÁTO“
Tento týden jsme si s dětmi povídali o proměnlivosti počasí v tomto roční období. Na obrázcích jsme si ukázali krajinu v mlze, v dešti, děti měly pomocí symbolů počasí na kartičkách tyto kartičky přiřazovat k fotografiím krajin v různém počasí. Také jsme hrály hru na blesk a hrom. Blesk a hrom se měly za úkol honit, když se chytily, byla bouřka. Písnička s pohybem : „Vzal si Mrak, černý frak, pozval paní Bouřku, na kopeček, na taneček, honily se v kroužku“. Na výtvarné výchově děti vyráběly draka z papíru.

VEVERUŠKA V LESE, OŘÍŠEK SI NESE
Tento týden jsme si povídali, jak u nás zvířátka přezimují. Některá přes zimu spí a jiná ne. Ukázali jsme si zvířátka na obrázcích, dále jsme si pověděli, čím můžeme zvířátkům v zimě přilepšit. Řekli jsme si, co je krmelec, jak vypadá a k čemu slouží. Básnička „Po stromě šplhá veverka, rezavá, mrštná čiperka. Očka jí svítí jako baterka a tlapky má snad na pérka“. Dále si děti vyrobily veverku, použily barevné papíry a lepidlo.

ZáříListopad