Únor

12.3.2020

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

S dětmi jsme si povídali, proč máme rádi pohádky, rozlišovali jsme dobro a zlo. Připomněli jsme si, co platí v pohádkách i v reálném životě – pokud je něco nad naše síly, požádáme o pomoc někoho z blízkého okolí.
Velký úspěch mělo pohybové a částečně i dramatické ztvárnění pohádky Šípková Růženka. Dětem jsme zahráli pohádku O červené Karkulce (loutkové divadýlko).
K pohádkovému obrázku děti přiřazovali zatoulané postavičky (z pohádek Sněhurka a sedm trpaslíků, Šmoulové, O krtečkovi a Včelka Mája).
V rámci výtvarné činnosti jsme společně vytvořili perníkovou chaloupku – děti si za pomocí houbičky a temperových barev vybarvily papírové perníčky, na které lepily vystřižené mandličky. Naučili jsme se básničku s pohádkovou tématikou:

Pohádkový svět
Vždy, když knihu otevřeme,
v pohádce se ocitneme.
Jedna stránka pro Karkulku,
druhá zase pro Sněhurku,
Popelku tu ještě máme
a Bajaju taky známe.
Na dlani ukáže se hned,
celý pohádkový svět.

NAŠE SMYSLY

Básničkou jsme dětem představili našich 5 smyslů – báseň doprovázel pohyb – ukazování/napodobování

Naše smysly
Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.
HMATEM pozná co je hladké,
CHUŤ mu poví, co je sladké.
ČICH ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.
ZRAK nám slouží ke koukání a
SLUCH máme k naslouchání.

Formou povídání a především her jsme si naše smysly v průběhu celého týdne zkoušeli, testovali a poznávali.
1. Co zmizelo ze stolu – zrak, postřeh
2. Poznej svého kamaráda – se zavázanýma očima hmatem rozpoznávaly děti svého kamaráda.
3. Kdo odešel z místnosti – zrak, postřeh
4. Kouzelná krabice – pomocí hmatu rozpoznávaly tajemný předmět ukrytý v krabici.
5. Testování chuti z 8 vzorků
6. Kde to cinká? – orientace v prostoru se zavázanýma očima za zvukem cinkajícího trianglu.
V rámci výtvarné a tvořivé činnosti děti vytvořili oko – stříhání a trhání barevného papíru (duhovka dle barvy svého oka), stříhání černých proužků – řasy; následné lepení.

MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE

Tento týden jsme si povídali s dětmi o masopustu, o tom jak se takový masopust slavil, jaké tradice ho provázely. V rámci tohoto týdne se děti seznámily s masopustními básničkami a písničkami. Během celého týdne se děti připravovaly na masopustní karneval.

Básničky:
„Masopustní veselice,
veselá je převelice,
lidé vidí po vesnici,
medvěda i medvědici,
tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.“
————————————————————————
„Ty medvěde chlupatý,
Co máš kožich na paty, rychle, rychle utíkej,
všechny si nás ohlídej.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
už nás začni honit teď.“

Na výtvarné činnosti si děti vyrobily škrabošky a také masopustní koláček. Na papírové kolečko děti lepily krepový papír. Z modelíny měli děti za úkol vyrobit koláček.
Celý týden příprav vyvrcholil masopustním karnevalem. Děti od rána přicházely v maskách. Byly pro ně připraveny úkoly, které s velkou chutí a radostí plnily.

– Skládání rozstříhaného obrázku
– Hledání barevných smajlíků
– Navlékání korálků na čas
– Vajíčko přenášené na lžičce
– Soutěž v kopání qólů do branky
Každý účastník masopustního závodění, dostal diplom a malou sladkou odměnu.

KDE PRACUJÍ MÁMA S TÁTOU

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídaly, kde pracují jejich rodiče a čím by děti chtěly být, až budou dospělé. Na poznávacích kartičkách měly děti za úkol poznat určité povolání. Děti též přiřazovaly určité předměty ke kartičce s povoláním. Děti dostaly úkol, zjistit od rodičů, jaké je jejich povolání.
Prohlížely jsme si knihu, ve které se děti mohly seznámit s lidmi různých profesí. Připraven byl pro ně lehký kvíz, ve kterém přiřazovaly jednotlivé předměty k danému povolání.
Hádání profese – pantomima
Námětové hry na kuchaře, číšníka, lékaře
V rámci výtvarné činnosti děti tvořily pomocí prstových barev hasiče. Na pracovním listu děti vybarvovaly povolání.

Písničky:

„Pekla vdolky z bíle mouky,
sypala je perníkem,
házela je Honzíkovi,
otevřeným okýnkem:“
——————————————————
„Pec nám spadla, pec nám spadla,
kdopak nám ji postaví?
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.
Zavoláme na dědečka,
ten má velké kladivo.
Dá do toho čtyři rány
a už je to hotovo!

LedenBřezen