březen 2022

20.4.2022

Březen 2022

Příroda se probouzí

Týden jsme zahájili opakováním ročních období (které děti znají z naší oblíbené písničky). Povídali jsme si, jak se nám venku mění počasí i příroda – pomocí obrázků děti dokázaly popsat, jaké jsou charakteristické znaky zimy a jak naopak vypadá v přírodě jaro.
Další dny jsme se seznámili s jarními kytičkami, které nás budou v různých formách provázet celé jaro. Zajímavé bylo pro děti i povídání a ukázka obrázků, vývoje motýla a včelky. Pomocí kartiček jsme si pověděli, který další hmyz můžeme v přírodě vidět a kartičky si děti připevnily kolíčky na „pavučinu“ (síť), kterou hlídal sám pavouk.
Trošku jsme i počítali – každé dítě si hodilo kostkou, spočítalo puntíky a hledalo kartičku s beruškou se stejným počtem teček, malé děti hledaly kartičky stejných berušek.

Zpívali jsme písničku o ospalé sněžence a naučili jsme se básničku:

Do zahrádky přišlo jaro,
Copak se tam asi stalo ?
Rozkvetly nám kytičky,
Narcis, krokus, kočičky.
Včelička k nim právě letí,
Podívejte, tamhle, děti.

V rámci výtvarné činnosti ji děti vytvořily rozkvetlý strom – na vytištěnou šablonu stromu vytvořily kvítky několika svázanými vatovými tyčinkami, namočenými v růžové temperové barvě.

Jarní mláďata

Navázali jsme na předchozí jarní týden, zopakovali si vše, co jsme se s dětmi o jarní přírodě naučili. A protože k jaru kromě probouzení přírody patří i jarní mláďátka, učili jsme se formou obrázků, knížek i kartiček jejich názvy.
Maličké děti hlavně přiřazovali mláďátka k jejich zvířecím maminkám, starší se učili, jak kterému mláďátku říkáme. Velice rády děti zpívaly písničku Krávy, krávy…
Také jsme si zahráli zvířátkové domino. Děti si zkoušely různé obrázky některých zvířat správně přiřadit – formou spárování zvíře a jeho dvojníka výběrem ze tří možností u každého zvířátka (správnou možnost potvrdily připnutím kolíčku k jedné z variant).
Naučili jsme se básničku:

Kočka s dvěma koťaty,
zamňoukala za vraty:
„Kde se ten náš táta toulá?
Zavolejte na kocoura!“

Při výtvarné činnost jsme vybarvovali kočičky – děti si je vybarvily (tupováním houbičkou temperovými barvami). Po vystřižení šablony jsme ji stočili a secvakli, nalepili kočičí očka.

Koloběh vody v přírodě

Naučili jsme se říkanku s pohybem „Dnes je krásný den“.

Dnes je krásný den,
asi půjdu ven.
Slunce krásně hřeje,
na všechny se směje.
Pak se schová pod mráček,
začne pěkný lijáček.
Honem rychle pospíchám,
do bezpečí, do sucha.
A když pršet přestane,
všude mokro zůstane.

Týden jsme začali povídáním o tom, jak důležitá je voda, co je to koloběh vody a jaké má voda skupenství. Pro vysvětlení koloběhu vody jsme použili obrázek a příběh o vodní kapičce.
Dále jsme s dětmi dělali několik pokusů, aby viděly, jak led taje ve vodu, jak z vody vzniká pára. Také jsme zkoušeli pokus, proč se šiška ve vodě zavírá. V průběhu týdne jsme si opakovali barvy na vyrobených kartičkách deštníku a holínek. V rámci výtvarné činnosti si děti pomocí houbičky a temperových barev vybarvily deštníky.

Život na vesnici, život ve městě

Písnička: Pochod zvířátek

S dětmi jsme si zopakovali roční období pomocí obrázků. Venku jsme pozorovali, jak se nám blíží jaro, jak mizí zbytky ledu na rybníce. Navštívili jsme trh, kde si děti opakovaly kytičky, které jsme se učili předchozí týden.

Pomocí kartiček se děti nejdříve naučily zvířátka, které mohou chovat doma a v dalších dnech jsme postupně přidávali i zvířátka žijící na farmě. Po rozpoznání zvířátek jsme je seznamovali s tím, kde žijí a čím nám mohou být prospěšné. Poté jsme se zaměřili na sluchové vnímání dětí. Děti seděly v kruhu a z mobilního telefonu jim byly puštěny zvuky jednotlivých zvířátek a děti měly za úkol rozpoznat jednotlivá zvířátka. V rámci ranního cvičení jsme ve třídě napodobovali zvířátka.
Na závěr týdne si děti vyrobily ovečku. Pro její vyhotovení použily papírový tácek, na který jsme nalepili vatu a připevnili šablonu ze čtvrtky s hlavou ovečky.

Jak rodičům pomáháme

Básnička:

Já jsem malý pořádníček,
uklidím si každý míček,
mám šikovné ručičky,
přestože jsem maličký.

Na úvod jsme dětem přečetli motivační pohádku „Proč maminka Adámka nechce“. V kruhu jsme si s dětmi povídali, jak můžeme rodičům pomáhat (uklidit špinavé prádlo, vyndat vyprané prádlo, uklízet po sobě hračky, uklidit knížky do poličky, nakrmit zvířátko, utřít prach, pomoci při stolování…)
Dále jsme dětem zdůrazňovali, jak pomáháme i tím, že se k sobě hezky chováme, nezapomínáme poprosit, poděkovat a neodmlouváme.
Z praktické činnosti si děti vyzkoušely skládat ponožky. Dále jsme z látky vystříhali různé tvary a děti je věšely na šňůru pomocí kolíčků jako prádlo. Děti si do kelímku od jogurtu zasely obilí a v dalších dnech ho budou zalévat a pozorovat jak klíčí. Poté si z něj vytvoří velikonoční dekoraci.
Při výtvarné výchově si ze čtvrtky vystřižený tvar zvířátka nebo kytičky vybarvily štětcem a temperovými barvami.

únorduben 2022