duben 2022

9.5.2022

Duben 2022

ODKLÁDÁME ZIMNÍ ŠAT
Na začátku dalšího jarního týdne jsme si zopakovali vše o jaru, děti již krásně pojmenovaly podle obrázků jarní kytičky, broučky, mláďátka, opakovali jsme i roční období a jarní básničky a jednu novou jsme se naučili:

Sedmikráska
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává,
načeše si obočí, na motýlky mává.
Když sluníčko zachází,
sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá,
do postýlky chladné.

S příchodem jara a teplejšího počasí jsme také změnili naše oblékání, nejprve jsme si povídali, jaké oblečení patří do zimního počasí a jaké si naopak oblékneme nebo neoblékneme, když se venku oteplí. Další dny jsme „oblékali“ holčičku nebo kluka, nejprve pro srovnání do zimního oblečení a poté děti vybíraly oblečení do jarního teplejšího počasí.
V rámci výtvarné činnosti jsme připravovali obal na velikonoční květináč s osením – čtvrtku děti vybarvily houbičkou temperovou barvou a na ní tiskaly temperovými barvami kytičky – vatovými tyčinkami (sedmikrásky, fialky) a „bodlákovou“ kuličkou ze stavebnice (pampelišky).

SLAVÍME DEN ZEMĚ
Celý týden jsme si povídali, proč je pro nás Země důležitá a jak jí můžeme chránit a pomáhat ji. Jak je pro nás důležité dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst zdravé jídlo. Kdybychom ale v přírodě pohazovali odpadky, kam se nám zachce, a vypouštěli do řeky různé chemikálie, neměli bychom ani zdravou vodu, ani zdravé jídlo. A to nejen my, ale také všechna zvířata a rostliny, které spolu s námi na naší planetě žijí.
Jeden den jsme „třídili“ odpad – obrázkové kartičky s předměty z různých materiálů děti třídily do barevných popelnic – modrá (papír), zelená (sklo), žlutá (plast). K veselé a smutné planetě Zemi děti přikládaly obrázky činností, které jsou pro naši planetu správné a které jí naopak škodí.
Naučili jsme se básničku:
I když jsme jen malé děti,
umíme už třídit smetí.
Modrá, žlutá zelená,
víme, co to znamená.

V rámci výtvarné činnosti jsme si namalovali naši planetu Zemi – do vystřižené šablony děti obtiskávaly temperovými barvami (modrou a zelenou) nafukovací balonek. Sluníčko si vytvořily nastříhanou ruličkou z toaletního papíru, namočenou ve žluté temperové barvě.

VELIKONOČNÍ TRADICE

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne,ne,ne.

Na úvod jsme si s dětmi povídali o tradicích, které jsou spojeny s dobou velikonoční. Barvení velikonočních vajíček, vysévání obilí, pečení mazanců, šlehání dívek upletenou pomlázkou, polévání vodou. Dále jsme si zopakovali dny v týdnu a popsali jsme si jednotlivé dny velikonočního týdnu. Mezi těmito dny je Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí. Vysvětlili jsme si, co který den podle tradic znamenal.
V rámci výtvarné výchovy děti vyráběly obaly na kelímky s osením. Pro toto jsme použili houbičku, zubní kartáček, vatové tyčinky svázané po třech a „bodlák“ ze stavebnice. Čtvrtku jsme vybarvili temperovými barvami pomocí těchto technik. Dále si děti barvily vajíčko, pro jeho vymalování jsme použili bambulky secvaklé do kolíčků ve stejné barvě temperových barev. Toto vajíčko jsme poté použili jako dekoraci k osení.

POZNEJ SVĚT VŠEMI SMYSLY

Naučili jsme se krátkou říkanku :
Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.
HMATEM pozná, co je hladké,
CHUŤ mi poví, co je sladké,
ČICH ten vždycky vyzvoní,
Když mi něco nevoní.
ZRAK mi slouží ke koukání
A SLUCH zase k naslouchání.

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na pět důležitých smyslů našeho těla, díky kterým ve svém životě fungujeme – ZRAK, ČICH, CHUŤ, SLUCH A HMAT.
Všechny tyto smysly jsme společně prozkoumali a zaměřili jsme se na ně pomoci různých her.

CHUŤ A ČICH
Děti poznávaly různé druhy potravin se zavřenýma očima. Většinou vše poznaly, hlavně kyselé jako citrón. U čichu jsme si povídali o tom co nám voní a co ne.
SLUCH
Dětem jsme dali šátek na oči a poznávaly hlasy svých kamarádů a různých zvířátek.
HMAT
Po hmatu jsme opět poznávali různé předměty, kamarády. Chodili jsme po třídě a poznávali různé povrchy, co je hladké, hrubé, ostré. Zhodnotili jsme, co je nám příjemné a co naopak není.
ZRAK
Opět jsme si opakovali barvičky, zařadili jsme novou hru semafor, podle barev se děti pohybovaly. Pomocí kuželu jsme si osvojovali pravolevou orientaci, co je dále a co blíže.

březen 2022květen 2022