březen 2023

20.4.2023

Koloběh vody

Týden jsme zahájili povídáním o tom, jak je důležitá voda, co je to koloběh vody a jaké má skupenství. Pro vysvětlení koloběhu vody jsme použili jednoduchý obrázek a příběh vodní kapičky.
Naučili jsme se říkanku s pohybem:

Dnes je krásný den,
asi půjdu ven.
Slunce krásně hřeje,
na všechny se směje.
Pak se schová za mráček,
začne pěkný lijáček.
Honem rychle pospíchám,
do bezpečí, do sucha.
A když pršet přestane,
všude mokro zůstane.
Dále jsme s dětmi dělali několik pokusů, aby viděly, jak taje led ve vodu, jak z vody vzniká pára. Také jsme zkoušeli pokus, proč se šiška ve vodě zavírá. V průběhu týdne jsme si zopakovali barvy na vyrobených kartičkách deštníků a holínek. V rámci výtvarné činnosti si dětí pomocí houbičky a temperových barev vybarvily deštníky.

Příroda se probouzí

Na začátku týdne jsme si zopakovali ročních období. Pomocí obrázků jsme si povídali, jak vypadá v přírodě jaro. Naučili jsme se pomocí her a obrázků názvy jarních kytičky, na kartičkách jsme si ukázali, jaký hmyz můžeme v přírodě vidět. Dále jsme si na obrázku vysvětlili vývoj motýla a včelky.
.Naučili jsme se říkanku s pohybem:

Do zahrádky přišlo jaro,
copak se tam asi stalo?
Rozkvetly nám kytičky,
narcis, krokus, kočičky.
Včelička k nim právě letí,
podívejte, tamhle děti.
Malinko jsme si zopakovali i počítání, kdy větší děti počítaly puntíky na beruškách a menší hledaly kartičky stejných berušek
V rámci výtvarné činnosti si děti vyrobily větvičku kočičky. Na barevný papír jsme nakreslili větvičku a děti pomocí barev na prsty namalovaly kočičky.

Život ve městě a na vesnici

V pondělí jsme si, tak jako obvykle, povídali s dětmi o tom, co prožily o víkendu. Potom jsme se již celý týden věnovali tématu a dětem jsme vysvětlili, jaký je rozdíl mezi životem ve městě a  na vesnici. Rozdíl je nejen v bydlení, v dostupnosti obchodů, divadel, nemocnic, zábavních parků a třeba i ZOO. Děti se dozvěděly, jaká zvířata můžou vidět ve městě – ta, která můžeme chovat v bytě – domácí zvířátka a třeba ta v ZOO. Dále, že na vesnici žijí hospodářská zvířata – „dářská“, protože nám něco darují a to hlavně maso, mléko, vejce, srst, kožešiny apod.
Děti se učily poznávat a pojmenovat mláďata těchto hospodářských a domácích zvířat a také poznávaly z nahrávky jejich zvuky (hlas). Děti také věděly, že se o všechna zvířata, která máme doma nebo na dvorku, musíme pečlivě starat a krmit je. Vyhledávaly dle zadání kartičky s mláďátky k příslušným „zvířecím rodičům“, skládaly si puzzle se zvířátky a učili jsme se písničku, při které děti zvířátka napodobovaly:

Okolo zahrádky, jdou koťátka trávu,
Zvedají nožičku, levou, pravou, levou, pravou,
Mňau, mňau, říkají, takhle přitom dělají.

Jarní mláďátka

V posledním březnovém týdnu jsme povídali o tom, že už do přírody přišlo jaro a to znamená, že se rodí mláďátka, příroda se barví do zelena, začínají kvést první kytičky a z teplých krajin se k nám vrací ptáčci.
Ukázali jsme si v knížce a na kartičkách, jaká zvířátka máme, jak se jmenuje samička, sameček a jak se nazývá jejich mláďátko. V kroužku jsme trénovali rytmiku a názvy zvířátek jsme vytleskávali.
PEJ – SEK, KO – ČIČ – KA…
Říkali jsme si, že když se mládě narodí, tak ho samička krmí a zahřívá ho, aby mělo brzy sílu a mohlo se postavit na své nožičky.
Na videu jsme se dívali, jak se ze skořápky líhne kuřátko.
Další den jsme všechna zvířátka opakovali a poté už děti samy dokázaly přiřadit k samičce správný obrázek mláďátka. Větší děti už zvládly jednoduchý pracovní list a správně dvojice samice-mládě spojit.
Poslední den jsme skládali domino se zvířátky a vymalovali jsme si zvířátkové omalovánky.
Při výtvarné činnosti jsme lepili ptáčka, který sedí v hnízdečku.. Na barevný papír děti nejdříve pastelkami namalovali pomocí kruhového pohybu hnízdo a na čtvrtku si tupovací metodou nabarvili tělo ptáčka. Po zaschnutí jsme nalepili křidýlko, zobáček, ocásek a dokreslili očičko.
Naučili jsme se básničku:

Kvočna sedí na vajíčku,
ťuky, ťuky, ťuk
ze skořápky se pomaloučku,
klube malý kluk.
Je to přeci kohoutek,
ky, ky, ry, ky ký,
vyroste mu ocásek,
ky, ky, ry, ky, ký.

únor 2023duben 2023