Srpen

10.9.2019

OVOCE A ZELENINA, TO JE SUPER , TO JE PRIMA.

Děti pomocí poznávacích kartiček měly za úkol poznat daný druh ovoce, či zeleniny. Dále měly za úkol utřídit kartičky dle druhu – na jednu stranu dát ovoce a na druhou zeleninu. Také jsme se dětí ptali jakou má určité ovoce a zelenina barvu, které má uvnitř pecku, jaké jim nejvíce chutná. Výtvarná činnost – otisk ovoce a zeleniny na papír. Pracovní listy pro starší děti.

SVĚT POD VODOU
Tento týden se děti seznámily s živočichy, kteří žijí pod vodou. Povídali jsme si, že někteří žijí v moři, ve slané vodě a jiní zase ve vodě sladké. Nejznámější jsme si ukázali na obrázcích. Výtvarná činnost – výroba podmořského koníka. Dále do BONY za dětmi přišla pohádková dvojice – Hastrmanka a Hastrman. Tyto bytosti děti seznámily se světem pod vodou, také dětem vysvětlily, že je potřeba, aby byly ohleduplné a neznečišťovaly vodu. Poté si pohádkové bytosti vyslechly písničky a básničky, které se děti naučily.

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA
Tento týden jsme děti seznámili s houbami – děti si prohlížely velkou knihu. I díky ní jsme se seznámili s různými druhy, ukázali jsme si houby jedlé, nejedlé a dokonce i jedovaté.
Básničky o houbách:
Hádaly se houby,
hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař,
v košíku odnese,
a už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu,
byly jedovatý.

Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi,
vystrč hlavu ze chvojí,
správný hřib se nebojí.

Dále jsme dětem přečetli pohádku o houbách – děti jsem se pak ptala na děj. Výtvarná činnost – Lepení hub do košíku z papíru a stromeček s houbami.

PIRÁTSKÝ TÝDEN
Tento týden byl plný pirátských úkolů, soutěží, které děti plnily v průběhu celého týdne. Po splnění úkolů následovalo hledání pirátského pokladu.
Výtvarná činnost – Výroba pirátských čepic a papírových mečů.
Básnička
Holt vajíčka na oleji,
to piráti vždycky chtějí,
zasypou je pěkně chilli,
to aby se rozohnili,
správný ostrý vajíčka,
že shoří i poklička.

Dále se děti podívaly na pirátskou pohádku a proběhl pirátský karneval na závěr a získaly diplom správného piráta.

ČervenecZáří