červen 2022

4.7.2022

Červen 2022

Slavíme den dětí

Naučili jsme se krátkou písničku:
Toto letí, toto letí, máme tady svátek dětí.
Slavíme ho vesele, pozvali jsme přátele.
S dětmi jsme si povídali, jak si takový den představují. Kdo je dítě a kdo dospělý.
Svátek dětí si děti užily na naší zahrádce. Pro děti jsme měli připravené soutěže jako skákání v pytli, chytání rybiček na udičku (dřevěná dětská hračka), skládání kelímků podle symbolů na dně, překážková dráha. Za každou splněnou disciplínu dostal každý soutěžící razítko na svou cedulku s fotkou, kterou si odnesli domů. Na závěr na všechny děti čekala zasloužená odměna a přípitek dětským šampaňským. Odměnou pro děti byl balíček sladkostí. Počasí nám přálo a tak si děti tento den užily.
V rámci výtvarné výchovy jsme na velkou čtvrtku vyrobili koláž z celého týdne. Podklad čtvrtky jsme pomocí houbičky natupovali zelenou barvou. Na tento podklad jsme nalepili fotografie z dětského dne a děti tiskly razítka ve tvaru zvířátek.

Dopravní prostředky

Téma dopravy a dopravních prostředků nás provázelo 2 týdny. První týden jsme si povídali, jaké druhy dopravy máme – co jezdí po silnici, po kolejích, létá ve vzduchu a pluje po vodě. Děti bez problémů zvládaly přiřazovat různé dopravní prostředky k prostředí, ve které se pohybují, procvičily si i postřeh a zrakové vnímání – přiřazovaly obrázky dopravních prostředků k jejich stínům.
Dopravní prostředky nás provázely i při pohybových aktivitách – naši oblíbenou hru s kroužky jsme si zpestřili dopravními prostředky.
Naučili jsme se písničku o malém vláčko motoráčku.
V rámci výtvarné činnosti jsme vytvářeli horkovzdušné balony – šablonu si děti vybarvily temperovými barvami (starší děti štětcem, malé děti tupovaly houbičkou). Koš balonu jsme vytvořili nalepení skartovaného kartonu a do balonu jsme dolepili cestujícího – fotku dítěte.
Naučili jsme se krátkou říkanku s pohybem:
Jede, jede mašinka z Pardubic až do Zlína,
s radostí a kuráží, míjí všechna nádraží.

I druhý týden jsme se věnovali dopravním prostředkům. S dětmi jsme si povídali, jakým dopravním prostředkem jezdí do školky… Opakovali jsme, co jezdí po silnici, co po kolejích, co létá ve vzduchu a pluje po vodě.
Skládali jsme puzzle dopravních prostředků, dále děti párovaly pexeso dopravních prostředků. Zaměřili jsme se rovněž na sluchové vnímání, kdy každé dítě dostalo obrázek dopravního prostředku a jeho název poté roztleskávaly ve slabikách.

Bavíme se divadlem

Na začátku týdne jsme si povídali, jaká divadla známe – ukázali jsme si opravdovou loutku i maňáska a také jsme si říkali, jak se v divadle chováme i o vhodném oblečení do divadla. Zbylá část týdne už byla věnovaná pohádkám – hráli jsme si zpívanou pohádku Šípková Růženka a pohádku (také hudební) Princezna a drak. Děti se vystřídaly v různých postavách (princezna, Růženka, baba zlá, drak, princ a rytíř) a užili jsme si společně spoustu legrace.
Písničky se děti také naučily, pohádky si jistě zahrajeme a zazpíváme pro zpestření i jindy.

květen 2022červenec 2022