prosinec 2022

3.1.2023

Prosinec 2022

S čerty nejsou žerty

V pondělí, 5. prosince k dětem po svačince přišel Mikuláš. Čerta nechal venku, protože v Boně jsou samé hodné děti. Všechny děti mu zazpívaly písničky a řekly básničky, které si připravily. Mikuláš měl od čerta půjčenou knihu hříchů a od anděla měl knihu dobrých skutků, takže o dětech v Boničce věděl všechno. Děti si k Mikuláši chodily pro balíčky s dobrůtkami a některé si s ním i odvážně potřásly rukou.

V úterý jsme si dětmi povídaly o tom, proč chodí Mikuláš a jak vznikly mikulášské pochůzky a kdo to Mikuláš vlastně byl. Potom jsme se společně povídaly na pohádku z cyklu Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše. Ve středu jsme si ještě povídaly krátce o svátku Sv. Barbory a o větvičkách barborky a potom jsme v rámci grafomotoriky „kroužily“ hlavu čerta, kterému děti pak přilepily jen rohy a jazyk a domalovaly oči. Ve čtvrtek jsme společně tvořily velkou papírovou hlavu Mikuláše, vousy měl ze stočených proužků bílého papíru.
V pátek si potom děti vymalovaly svého Mikuláše, čerta nebo anděla. Celý týden jsme si vždy u klavíru zpívaly písničku „Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší“

Těšíme se na Ježíška

V pondělí jsme si s dětmi povídaly v rámci rozumové výchovy o Ježíškovi, kde se narodil a jak se jmenovaly jeho rodiče a také o tom, proč se slaví Vánoce (dříve se slavil slunovrat) a jak je slavili naši předkové. Stavěly jsme s dětmi dřevěný betlém.

V úterý jsme se připravovaly s dětmi na besídku, „pilovaly“ jsme básničky a písničky. Ve středu k nám do Boničky přišel Ježíšek, děti měly pod stromečkem dárečky, ke svačince dostaly cukrovíčko, které přinesly maminky a zpívaly jsme koledy.

Ve čtvrtek jsme dětem předpřipravily andělíčka, kterého si nalepily na čtvrtku a místo papírové hlavičky byla jejich vlastní fotka – byl to dárek pro maminku. A myslím si, že velmi povedený.
V pátek si děti ještě vyrobily ozdobu na vánoční stromeček – ze dřívek špachtliček jesličky, kde místo hlavičky Jezulátka byla opět fotka dětí. Činnost jsme zakončily koledami a povídáním o Vánocích a o Ježíškovi.

Kdo to ťuká po roce, to jsou přece vánoce

Naučili jsme se krátkou básničku:

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Tento týden se děti už moc těšily na blížící se Vánoce. Zpívali jsme vánoční koledy, povídali jsme si o vánočních zvycích (zdobení stromečku, rozkrojení jablíčka, pouštění svíček ve skořápce po vodě, zapalování svíček na adventním věnci). Dětem jsme pustili pohádku Vánoční příběh, o narození Ježíška. S dětmi jsme si povídali o tom, co si od Ježíška přejí. Na předem připravený dopis, si nalepily z vystřižených obrázků hračky, které by chtěli od Ježíška dostat.

Při výtvarné činnosti jsme z nastříhaných papírových proužků v různých barvách vyrobili barevný vánoční řetěz na stromeček. Adventní věnec si jako dárek pro rodiče vyrobily z připravené šablonky věnečku, na který si nalepily podle své fantazie obrázky svíčky, perníčku, zvonečku a dalších ozdobiček.

listopad 2022leden 2023