srpen 2022

20.9.2022

Srpen 2022

Ovoce a zelenina

První srpnový týden jsme podle obrázků poznávaly ovoce a  zeleninu. Řekli jsme si, co vše můžeme vypěstovat doma na zahradě a které ovoce potřebuje hodně sluníčka, proto se k nám dováží z cizích zemí (například ze Španělska nebo z Itálie).

Povídali jsme si také o tom, jak moc je pro nás ovoce a zelenina důležitá, protože obsahuje spoustu vitamínů, které potřebujeme, abychom byli zdraví.
Děti s nadšením vyprávěly, co pěstují doma na zahradě a jaké dobroty si z ovoce a zeleniny můžeme uvařit, upéct nebo zavařit jako kompot, což jsme si hned vyzkoušeli (do šablony sklenice jsme přikládaly obrázky jablíčka, hrušky nebo švestky).
Další den děti do papírových záhonků sázely různé druhy zeleniny. Při výtvarné činnosti jsme trénovali jemnou motoriku a do šablon jablíčka nebo hrušky si děti samy natrhaly z proužků barevného papíru malé kousky a šablonu ovoce si tím vylepily.
Tento týden jsme zakončily ochutnávkou, při které jsme si různé druhy ovoce a zeleniny ukázaly, osahaly a s radostí posvačily.

Naučili jsme se básničku:
Jablíčko se kutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívejte jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.


Indiánské léto

S dětmi jsme si povídali o tom, jak Indiáni žijí. Dozvěděly se, že se Indiáni živí lovem bizonu a jiné divoké zvěře. Dále, že důležitou součástí indiánského života jsou pokřiky, písničky, tanec a zaříkávání. Nezbytným doplňkem pro každého indiána je čelenka, kterou zdobí barevná pérka. Proto jsme si v rámci výtvarné výchovy takovou čelenku pomocí čtvrtky a barevného peří vyrobili. Tuto čelenku jsme poté využili ke konci týdne, kde jsme společně s dětmi na zahrádce postavili teepee, měli jsme i  malé občerstvení a děti si zahrály na indiány.
Během týdne si každé dítě vymyslelo indiánské jméno. Celý týden jsme si užili, protože nám přálo počasí a spoustu sportovních aktivit jsme mohli uskutečnit na naší zahrádce.

V rámci tohoto týdne jsme se naučili krátkou říkanku:

Indiáni, ti se mají,
s oštěpem si rádi hrají.
Bydlí v teepee barevném,
modrém, žlutém, červeném.
Bizona si večer dají,
někdy ho i posnídají.


Moje hračka

Tento týden jsme měly téma moje hračka. Povídaly jsme si, co to vlastně hračka je, k čemu nám slouží, že nám dělá radost, když je nám třeba smutno.
Děti si do školky přinesly svoji oblíbenou hračku, kterou jsme si ukázali, a každý nám řekl, jak si s ní může hrát a kde v pokojíčku má hračka své místo.
Také jsme si pojmenovaly a ukázali, z jakých materiálů hračky jsou vyrobené. A také jsme si řekly, že každá hračka má své místo a když si s ní přestaneme hrát, musíme ji zase uklidit. Povídaly jsme si také o tom, jak se k hračkám chováme, že po nich nemalujeme, neházíme s nimi na zem, netrháme je, a že si hračky navzájem můžeme půjčovat.
Ukázaly jsme si na kostkách, puzzle a různých skládačkách, že to jsou hračky, které nás také něco naučí.
Při pohybové aktivitě jsme si zkusily podle obrázku hračky pojmenovat a vytleskat podle toho, kolik slabik hračka má (například KO – ČÁ – REK).
Měly jsme také list, na kterém byly rozházené hračky kamaráda Tomáše, který je neuklidil na místo, kam patří a děti je hledaly, vybarvovaly a s nadšením pojmenovaly.
V rámci výtvarné aktivity si děti vyrobily housenku. Každý si přinesl barevnou ponožku, kterou jsme naplnili vatou, svázali jsme ji na několika místech provázkem, nalepili očička. Každý si ji nadšeně odnesl domů.

Naučili jsme se básničku:
Srovnat hračky umím hravě,
všechno pěkně uklidit.
Kolem sebe nepořádek
nebudu už nikdy mít.
Kdo chce půjčit koloběžku.
panenku či auto džíp,
půjčím mu ji na chviličku,
lakomá já nechci být.


Pirátský týden

Konec prázdnin jsme zakončili pirátským týdnem. Přečetli jsme si vzkaz v lahvi, ve kterém bylo napsáno, jak celý týden prožijeme. Děti dostaly malou truhličku se svojí fotografií a během celého týdne do ní sbíraly zlaťáky a rybičky za splněné úkoly. Zahráli jsme si spoustu her jako například záchrana tonoucího námořníka, která spočívala v hodu záchranným kruhem na cíl, rybolov s magnetem a další hry.
V rámci výtvarné výchovy si děti vyrobily pirátskou čepici. Poslední den děti přišly v pirátském oblečení a bylo pro ně na zahradě připraveno hledání pokladu. V truhle děti našly spoustu dobrot. Rozloučili jsme se s dětmi, které u nás byly poslední den. Na rozloučenou dostaly knihu s diplomem a truhličku se svojí fotografií. Celý týden jsme si užili a děti si společně s dárkem odnesly i spoustu krásných zážitků.

Naučili jsme se krátkou básničku na rozehřátí:
Hej hou, hej hou,
už piráti jdou.
Copak to tu vyvádí?
Se žraloky dovádí.

červenec 2022září 2022