Duben

21.6.2019

TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jaké tradice se u nás dodržují na Velikonoce. Pomocí kartiček s obrázky děti na konci týdne uměly poznat pomlázku, kraslici, kočičky z vrby, řehtačku, mazanec, beránka a jidášky. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily veselé velikonoční kuřátko. Aby si procvičily své chytré hlavičky a šikovné prstíky, měly za úkol poradit si s pracovním listem, na kterém bylo vajíčkové bludiště. V neposlední řadě jsme si zahráli na malé zahradníky a zasadili velikonoční osení, které jsme každý den pozorovali, jak nám pěkně roste. Celý týden jsme s dětmi procvičovali velikonoční koledu:

HODY, HODY, DOPROVODY
DEJTE VEJCE MALOVANÝ,
NEDÁTE-LI MALOVANÝ,
DEJTE ASPOŇ BÍLÝ,
SLEPIČKA VÁM SNESE JINÝ.

DĚTI SVĚTA

Tento týden jsme si s dětmi povídali o etnických a kulturních rozdílech dětí z celého světa. Zejména jsme se zaměřili na odlišnosti barvy pleti, také na majetkové rozdíly. S pomocí různých obrázků jsme na tyto odlišnosti poukázali. Na výtvarné činnosti bylo účelem společné zapojení se do tvořivé aktivity, jejíž výsledkem bylo zakomponování obtisků a dokreslení obrázku na papíru.Také jsme se naučili básničku :

„Ať jsi bílý, nebo černý,
kamarádi buďme věrní.
Věrně my si pomáhejme
a rádi se spolu mějme.“

DOPRAVA

Tento týden jsme se s dětmi seznámili s dopravními prostředky. Řekli jsme si, které prostředky mohou děti vidět ve vzduchu, na silnicích, ve vodě, na kolejích a v podzemí. S pomocí didaktických kartiček přiřazovaly děti dopravní prostředky tam, kam patřily. Seznámily se s dopravními značkami, některé zkusily sami pojmenovat. V rámci tohoto tématu jsme se rovněž zaměřili na důležitost semaforu. Ptala jsem se dětí, která barva znázorňuje co. Děti si zároveň procvičily barvy. Na výtvarné činnosti si děti vyrobily mašinky z barevných papírů a také semafor. Na pohybové činnosti jsme využili hru na auta. Naučili jsme se tuto básničku :

„Semafor já jméno mám,
barvy v sobě ukrývám.
Červená, zastav se,
Oranžová, připrav se,
a zelená, přeběhni. “

ČÁRY MÁRY POD KOČÁRY

Tento týden jsme si s dětmi povídali o čarodějnicích a tom, proč jsou spjaté s tímto týdnem. Dále jsem se dětí ptala, jak taková čarodějnice vypadá, jaké může mít kamarády, na čem létá a jaké má obydlí. Zkusili jsme uvařit v čarodějném kotli, který symbolizoval kruh, čarodějnický oběd. Dále jsem dětem ukázala, s pomocí obrázků, hodné i zlé čarodějnice. Děti se naučily tuto básničku:

„Ježibaba krade děti,
už si na ně brousí chrup.
Létá světem na koštěti,
bude tady coby dup.“

WOMEN’S ROLEX WATCHESKvěten