Prosinec

5.2.2019

Čekání na Mikuláše
První prosincový týden děti netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše, čerta a Anděla. Pro tuto vzácnou návštěvu jsme s dětmi nacvičili dvě písničky a básničku. Písničku „Sněží, sněží…“ a básničku „Kde se vzal, tu se vzal…“ jsme si do příchodu opakovali a děti se ve velmi krátkém čase naučily ještě krátkou písničku:
„Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni.
Hledali, nenašli, byli oba smutní.“
Vzhledem k tomu že v BONĚ máme samé hodné a šikovné děti, navštívil nás jen Mikuláš s Andílkem a čert zůstal v pekle. Děti ukázaly, co se naučily a za odměnu dostaly dobroty.
Po mikulášské nadílce byly děti plné dojmů, které jsme si ve zbývajících dnech tohoto týdne sdělovali. Také jsme se seznámili s další básničkou, ke které jsme si s dětmi vymysleli pohybový doprovod:
„Vločky na zem padají, (prsty kmitají z vrchu dolů)
přistály mi na dlani. (prstem ukazujeme na dlaň)
Když tu vločku zahřejí, (mnutí dlaní o sebe)
na kapku se promění.“ (mnutí dlaní o sebe)

Koledy si budem hrát, pak si půjdem zazpívat
Tento týden započala velká příprava na Vánoce. Povídali jsme si o tom, kdy jsou Vánoce, co se ve vánočním čase odehrává a co nás všechno čeká. Začali jsme s nácvikem písně:
„Cink, cink, cinká zvoneček“: https://www.veronikavicarova.cz/l/vanocni/
a básně „Už se těším Andílku“:
„Už se těším andílku,
na vánoční nadílku.
Chci být hodný moc a moc,
vydržím to do Vánoc.
A potom zas malinko,
začnu zlobit maminko.“
Kromě nácviku na vánoční besídku si děti nakreslily dopis Ježíškovi. Dále si vybarvily svůj perníček, který ozdobily pomocí lepidla a připravených ozdob.


Těšíme se na Vánoce
Poslední prosincový týden byl přímo navoněný vánoční atmosférou. Při výtvarné činnosti si každé z dětí ozdobilo svůj vánoční stromeček pomocí kuliček z krepového papíru. Dále děti z plných sil pilovaly básničky a písničky, které se naučily v předešlých týdnech, ale i během roku. Vybrané písničky a básničky předvedly rodičům na vánoční besídce 19. 12. 2018, kterou si, jak věříme, všichni krásně užili.
Svolávací písnička: „Ať jsi holka, nebo kluk“
Kamarádská básnička: „BONA, BONA, BONA“
Písničky: „Cink, cink, cinká zvoneček“
„Sněží, sněží“
Básničky: „Vločky na zem padají“
„Už se těším Andílku“
Všechny děti byly šikovné a moc se snažily. Poděkování patří Vám, rodičům za to, že jste s dětmi trpělivě básničky a písničky opakovali. V neposlední řadě za celoroční spolupráci a ve vánočním čase za navození příjemné atmosféry a vynikající cukroví.

Tým BONA

ListopadLeden