Leden

13.2.2019

CO NÁM NADĚLIL JEŽÍŠEK
S dětmi jsme se podělili o zážitky spojené s prožitím vánočních svátků. Povídali jsme si o  tom, co kdo dostal pod stromeček, také jsme se s dětmi pokusili to výtvarně vyjádřit pastelkami na čtvrtku.

VYTÁHNEME SÁŇKY, JSOU TU ZIMNÍ RADOVÁNKY
Tento týden jsme se věnovali zimním sportům. Děti pojmenovávaly zimní sporty vyobrazené na obrázcích. Dále jsme pomocí těchto obrázků trénovali co je větší x menší, co je blíž x dál, co je vepředu x vzadu, kolik čeho na obrázku je, jakou má co barvu atd. Pozornost jsme trénovali na četbě příběhu o medvídcích, kteří prožili spoustu zábavy a dobrodružství při bruslení na ledě a lyžování. Po přečtení příběhu jsme si v komunikativním kruhu povídali, o čem vlastně byl. Také jsme se naučili krátkou veselou písničku s názvem „Padá sníh“.

MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE
Název tohoto týdne byl odvozen od stejnojmenné básničky, kterou jsme se také naučili:
„Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede.“
Následně jsme si vysvětlili, o čem básnička vlastně je a co je masopust. V závěru týdne si děti vyrobily jednoduché maškary- zdobené čelenky.
KDO TU CHODIL, KDO TU BYL, KDO TY STOPY VYTLAČIL?
Děti se seznámily s tím co je stopa. Ukázali jsme si různé stopy od různých zvířátek. Při výtvarné chvilce si děti udělaly otisk své nožičky, ze které pak vytvořily podobu sněhuláka. Také se děti naučily dvě básničky :
„Stopy dělá každé zvíře,
někdo v lese, někdo v díře,
někdo malé, někdo velké,
hluboké a taky malé.

Třeba slony, když v buší chodí,
často se on bahnem brodí,
když vylézá z bahna ven,
pokaždé je unaven.“

„Kdo tu skákal hop a hop,
sníh nám poví podle stop,
chodila tu z rána,
chodila tu vrána
pak tu čtverák zajíček,
otiskl čtvero paliček,
ani bažant nescházel,
taky se tu procházel.“

SNĚŽÍ A JE FUJAVICE, NAVLEČEM SI RUKAVICE
V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o tom, jaké počasí venku je a co v takové zimě nosíme na sobě za oblečení. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily svou brusli, které poté mohly zavázat tkaničku. V rámci literární činnosti jsme si představili pohádku o paní Zimě, která začala kralovat. Děti po poslechnutí pohádky měly za úkol reagovat na otázky, které jim paní učitelka kladla. Dále si děti procvičily barvy při zdobení papírového kulicha. Celý týden jsme se učili básničku:
CUPY, DUPY, CUPY, DUPY,
ZIMA STOJÍ U CHALUPY.
VEZMEME SI RUKAVICE,
SÁNĚ, BOBY A ČEPICE.
VYBĚHNEME RYHLE VEN,
NA SNĚHU SE ZAHŘEJEM.

ZAVOLEJTE PANA DOKTORA!
Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak to vypadá u doktora. Pomocí obrázkových kartiček jsme si připomněli pár základních pojmů, které zná každý doktor. Shlédli jsme krátkou pohádku o doktoru, který léčí zvířátka. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily lékařský kufřík s lékařským náčiním. Na básničce „Polámal se mraveneček“ si děti procvičily slovní reakci na obrázky, které se pojily k příběhu. Dále děti měly za úkol mezi určitými předměty vyřadit ty, které do lékařského kufříku nepatří. Celý týden jsme se učili básničku:
PAN DOKTOR KLEP, KLEP, KLEP,
POSLOUCHAL A MEŘIL TEP.
„VYPOTIT, PRÁŠEK, KLOKTADLO!“
VŠECKO DOBŘE DOPADLO.

ProsinecÚnor