Únor

15.3.2019

KDE PRACUJÍ TÁTA S MÁMOU?
Tento týden jsme se s dětmi bavili o různých profesích, které ve svém zaměstnání vykonávají maminka s tatínkem, ale také jsme si představili pro někoho možná neznámé profese. Pomocí výukových kartiček měly děti za úkol poznat jednotlivé povolání a přiřadit k nim obrázky s pomůckami, které jsou k danému povolání potřeba. Při výtvarné činnosti si děti pomocí prstových barev, vodovek, papíru a lepidla vyrobily hasiče. Protože děti mají hasiče velmi rády, při literární činnosti jsme jim četli pohádku ,,O hasičském autíčku“, na níž děti měly po přečtení reagovat a odpovídat na různé otázky. Děti si vymalovaly omalovánky se zedníkem a kadeřnicí. Celý týden jsme procvičovali básničku:
PEKAŘ PEČE HOUSKY,
UŽDIBUJE KOUSKY,
PEKAŘKA MU POMÁHÁ,
UŽDIBUJÍ OBA DVA.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Děti se seznámily během týdne s pohádkami – Šípková Růženka, Otesánek, Červená Karkulka, Perníková chaloupka – všechny tyto pohádky jsme si společně přečetli. S dětmi jsme u každé pohádky provedli jejich rozbor – ptali jsme se na hlavní postavy, základní charakteristiku, stručný popis děje, časová posloupnost. Také měly děti za úkol vystříhané obrázky postav z několika pohádek roztřídit do příslušné pohádky. Dále děti pracovaly s pracovními listy. Rovněž byl tento týden svátek sv. Valentýna, tak děti vyrobily svým maminkám papírová srdíčka.
Básnička :Princezna na bále,ztratila korále.

ZRAK, CHUŤ, SLUCH, ČICH A HMAT, VŠECHNO UMÍM ROZEZNAT

Tento týden jsme si s dětmi v komunitním kruhu povídali o našich smyslech – na co máme uši, oči, nos… Pomocí různých her jsme procvičovali jednotlivé smysly – např. děti měly poznávat pomocí hmatu hračky a oči měly zakryté šátkem. Dále měly děti přiřadit pomocí zvukové knihy, jaký zvuk patří danému zvířátku.

LedenBřezen