Říjen

14.11.2018

VLAŠTOVIČKO MOJE MILÁ, ZA TEPLEM BYS LETĚT CHTĚLA?
Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jací ptáci odlétají do teplých krajin a proč. V rámci tématu si děti měly možnost zahrát několik známých i pro ně nových her. Při výtvarné činnosti děti malbou vodovými barvami znázornily podzimní krajinu, do níž poté zakomponovaly vlaštovky. V dalších dnech se děti seznámily s pohádkou O poslední vlaštovce od Eduarda Petišky, o které jsme si poté povídali. K procvičení grafomotoriky dětem posloužil pracovní list s trasou letu vlaštovky. Celý týden se děti učily následující básničku:
VLAŠTOVIČKO LEŤ,
UŽ JE NA TĚ ČAS,
LISTÍ ŽLOUTNE, POLETUJE,
PO STRNIŠTI VÍTR DUJE,
BUDE BRZY MRÁZ.

PODZIM HÝŘÍ BARVAMI, UŽ UZRÁLY KAŠTANY
Tento týden jsme si s dětmi povídali o podzimu, jaké barvy jsou pro podzim typické. Děti si prohlédly vylisované listy a poté jsme se zaměřili na plody podzimu. Dětem jsme na obrázcích ukázali kaštany, žaludy, jeřabiny a houby. Dále měly děti za úkol pomocí obrazového materiálu přiřadit vhodné plody podzimu. V rámci celého týdne si děti procvičovaly básničku, kterou jsme si později zhudebnili:
FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU,
SHOĎ MI JEDNU HRUŠTIČKU.
SHOĎ MI JEDNU NEBO DVĚ,
BUDOU SLADKÉ OBĚ DVĚ.
V rámci tělesné činnosti si děti osvojily různé pohybové aktivity k tématu včetně doprovodných říkadel. Při výtvarné činnosti proběhla výroba papírové zavařovací sklenice, kdy děti lepily různé plody do sklenice, výroba draka, kde děti mohly probudit svou fantazii a draka si libovolně vyzdobit.

ZELENINU RÁDI JÍME, DOKTORA SE NEBOJÍME
Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na druhy zeleniny, proč je pro nás zelenina důležitá. Dále jsme se ptali dětí, jakou zeleninu mají nejraději, jakou zeleninu můžeme pěstovat na zahrádce, jaká zelenina roste na poli, nad zemí a pod zemí. Procvičovali jsme básničku:
ZELENÁ JE ZELENINA,
JE TAK ZDRAVÁ A TAK PRIMA!
KEDLUB, HRÁŠEK, ZELÍ,
TO VÁS ROZVESELÍ.
KŘUPAVÁ JE MRKVIČKA,
ZDRAVÁ MÁME OČIČKA.
KVĚTÁK, CELER, PETRŽEL,
V POLÉVCE JSI NA DNĚ MĚL.
Při literární činnosti se děti seznámily s pohádkou o Zlém bacilu a hodném vitamínu, na níž reagovaly odpovědí na námi kladené otázky. Při výtvarné činnosti děti vyráběly brokolici a Halloweenskou dýni.

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ
V tomto týdnu jsme si povídali o tom, co je posvícení. Kromě toho, že si děti vyrobily posvícenské koláče, naučili jsme se také písničku „To je zlaté posvícení“. Při této příležitosti jsme trénovali artikulaci a rytmizaci. Dále jsme si na písni názorně ukázali co je potichu, co je nahlas, co je pomalu a co je rychle. Dále jsme procvičovali jednoduché počítání do desíti a to s pomocí kláčů. Každý z nich byl rozdělen na jiný počet stejných částí. Děti tedy musely napočítat správný počet částí, ale také vybrat stejně velké kusy, aby byl koláč doopravdy celý.

MLHA, VÍTR, DÉŠŤ A BLÁTO
Jak napovídá název tématu, byl tento týden zaměřen na podzimní počasí. Zopakovali jsme si roční období a následně jsme si povídali o tom, jak to venku vypadá právě na podzim. Děti měly venku za úkol aktuální počasí popsat. V tomto týdnu jsme se také učili básničku:
Podzim se nám nahlásí:
„Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště.
Chcete k tomu vítr ještě?“
Děti: „ANOOOOOO!“
Při výtvarné činnosti si děti pomocí vodových barev lepidla a vaty udělaly krásné výtvory, které vystihovaly právě ono podzimní počasí. Dále vodovými barvami vybarvovaly omalovánky na podzimní motivy.

ZáříListopad