Září

15.10.2018

BONA, BONA, BONA, TADY MY JSME DOMA!

Jelikož k nám do dětské skupiny nastoupilo mnoho nových dětiček, pojali jsme prvních čtrnáct dní jako seznámení s prostory, režimem a pravidly Bony. Nové děti jsme vedli k osvojení si svých nových značek, které slouží k označení míst v šatničce, židliček či postýlek. Dále se při hlavních činnostech svoláváme melodickou písničkou, kterou se děti také naučily:

AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK,

UDĚLEJ SI SE MNOU KRUH.

NAUČÍM TĚ CHODIT, STÁT,

POJĎ SI SE MNOU, POJĎ SI HRÁT.

KDYŽ JE DOBRÁ NÁLADA,

NAJDI SI KAMARÁDA,

ZATLESKEJ A ZADUPEJ,

KAMARÁDŮM RUKU DEJ.

K utvrzení vztahů mezi dětmi a prohloubení kladného vztahu k Boně nám slouží básnička, jenž se dětem velmi líbí a samy si jí s chutí říkají:

BONA, BONA, BONA,

TADY MY JSME DOMA.

MÁME SE TU RÁDI

A JSME VŠICHNI KAMARÁDI.

 

PODZIME, PODZIME, JAKÉ BUDE POČASÍ?

Děti si nejprve sedly do kruhu a ptali jsme se jich, jaké může být na podzim počasí, jak se na podzim oblékáme, jakou mají na podzim listy stromy barvu? Děti si nejprve zkusily přiřadit k fotografiím symboly počasí a k symbolům fotografie. Dále si vzaly oblíbenou plyšovou hračku a té se pokusily najít vhodné oblečení na podzim nakreslené na výukových kartičkách. Dále si zopakovaly barvy podzimu, pomocí listů, vystřižených z barevných papírů. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily papírový deštník a ježečka, který na bodlinkách nesl jablka, hrušky, houby a listy. Při hudební činnosti si děti zazpívaly písničku o počasí: Prší, prší a mnoho dalších písniček. Pohybové aktivity jsme dětem zpestřili pohybovými říkankami k tématu. Básnička tohoto týdne:

KAPKY PADAJ NA TRÁVU,

NA NOHY I NA HLAVU.

PADAJÍ TAKÉ NA STROMY,

Z NICH DO LOUŽÍ NA ZEMI.

 

DARY PODZIMU, SCHOVÁME NA ZIMU

V rámci týdne jsme si s dětmi povídali o tom, jaké plodiny nám podzim přináší. Pomocí výukových kartiček měly děti za úkol poznat, jaký plodina je na obrázku, správně ji pojmenovat a spojit k ní patřícím obrázkem. Následně jsme si povídali o tom, jak lze tyto plodiny zpracovat, aby nám posloužily jako zásoby na zimu. Dále děti měly na kartičkách barevné džemy, na kterých jsme si procvičovaly barvy. Děti se také učily vytleskávat a slabikovat roční období. Při výtvarné činnosti jsme vyráběly jablíčka a hrušky s červíkem. K procvičování vybarvování dětem posloužila omalovánka s Muchomůrkou. Děti hrály různé hry spojené s tématem, např. hru Na Houbaře či domino s podzimními plody. Celý týden jsme opakovali básničku:

HÁDALY SE HOUBY,

HÁDALY SE V LESE,

KTEROU Z NICH SI HOUBAŘ

V KOŠÍKU ODNESE.

A UŽ KRÁČÍ LESEM HOUBAŘ KUDRNATÝ,

NEVZAL ANI JEDNU,

BYLY JEDOVATÝ.

SrpenŘíjen