Květen

13.6.2018

Mojí milé mamince

Druhý květnový týden jsme s dětmi slavili Den matek. Tento týden si každý z přítomných dětí vyrobil přáníčko ve tvaru srdíčka a vybarvil podle svého vkusu. Povídali jsme si o tom, kdy mají děti svátky a že každé jméno je napsané v kalendáři a podle toho se to slaví. Také jsme si vyprávěli o tom, jak vypadá maminka každého zvlášť a čím by mamince udělali radost.

Tady jsem doma a nebydlím tu sám

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, co je to domov a jak vypadá domov každého z nás. Následně se děti dozvěděly, co je to rodina a kdo všechno do ní patří. Jaké činnosti doma běžně provádí maminka, tatínek a děti. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily svůj domeček a nakreslily do něj svou rodinu. V rámci literární činnosti jsme si povídali o pohádce Červená Karkulka a o tom, jaké postavy byly v rodině Karkulky a jaké tam chyběly. Při procvičování grafomotoriky děti dokreslovaly svou maminku. Celý týden jsme si procvičovali básničku o dědovi neposedovi.

V posteli se spí, v kuchyni zas jí

Toto téma zahrnovalo povídání si o místnostech v domě/bytě a jeho vybavení. Děti měly vyprávět o svých pokojíčcích a místnostech, které znají ze svých domovů. Hráli jsme didaktické hry na tuto tématiku a děti to moc bavilo. Naučili se také novou básničku Doma. Během výtvarné chvilky nakreslili svůj domeček do pracovního listu a vybarvili okolí.

 

Položíme cihlu k cihle

nabrat maltu na lžíci

postavíme hezký domek

zrovna jako zedníci.

Ten dům bude nejkrásnější

ze všech domů na zemi.

Hádej kdo v něm bude bydlet?

Kdopak asi, přece my!

 

Všechny děti slaví svátek, oslavíme si to v pátek

V tomto týdnu jsme si pro děti připravili ke Dni dětí výlet do Zoologické zahrady Praha (29.5.2018). Před touto akcí jsme se zaměřili na bezpečnost jako takovou, zejména pak bezpečnost při pohybu na pozemní komunikaci. Stanovili jsme si pár nejdůležitějších pravidel, která jsme během dne a bezprostředně před výletem opakovali. V ZOO jsme strávili příjemné dvě hodiny, během kterých jsme se snažili navštívit co nejvíce zvířátek. Náročné cestování metrem, autobusem, ale především „pěškobusem“ děti zvládly na jedničku.

V následujících dnech jsme rozebírali zážitky z výletu, která zvířátka jsme viděli, co se dětem líbilo nejvíce, co nejméně. Dále jsme se ke Dni dětí naučili krátkou básničku:

 

Ráno honem z postele,

skáčou děti vesele.

Dnešek mají oblíben,

je to totiž dětský den.

Všude slaví velice,

v Asii i v Africe.

Radují se, povídají,

den dětí si užívají.

 

Celý týden jsme zakončili zvířecím soutěžením. Děti si mohly vybrat, jaké zvířátko chtějí být a to jim následně bylo pomocí obličejových barev nakresleno na obličej. V rámci běžného dopoledne byla pro děti připravena sportovní dráha na zahrádce DS BONA, kterou všechny děti úspěšně a s nasazením zdolaly. Následně pak závodily ve dvojicích na odrážedlech. Dětské radovánky doprovázené písničkami z pohádek byly zpestřené hledáním pokladu (bonbóny). Ten byl pro děti velikou odměnou.

 

DubenČerven