Duben

7.5.2018

Čimčarování v hnízdě

Během týdne, který nesl název „Čimčarování v hnízdě“ jsme si zopakovali, jaké už známe ptáčky. Povídali jsme si o tom, že začínají stavět svá hnízda. Děti dostaly příležitost k tomu, aby se zamyslely nad tím, z čeho svá hnízda ptáčci staví. Řekli jsme si také o tom, že například vlaštovky nestaví svá hnízda na stromech, ale třeba na domech a místo větviček používají k jeho stavbě bláto. Když jsme zjistili, z čeho jsou hnízda postavena, snažili jsme se dopátrat toho, proč vlastně ta hnízda staví. Tím jsme se dostali k ptačím mláďatům. Dále jsme si povídali o tom, čím se ptáci živí, čím a jak svá mláďata krmí. Během ranních rozcviček jsme si na ptáčky hráli. Toto povídání bylo podtrženo sledováním ptáčků a jejich hnízd během dopoledních vycházek. Na jedné z nich jsme měli možnost sledovat holuby střídající se v hnízdě, aby vyseděli svá vejce.

A ta husa chodí bosa

Druhý dubnový týden byl ve znamení zvířátek. S dětmi jsme si povídali hlavně o domácích zvířatech a jejich mláďátkách. Celý týden jsme nacvičovali píseň „Když jsem já sloužil“ a u dětí se setkala s velice kladným ohlasem. Téma tohoto týdne se odrazilo i ve výtvarné činnosti, kdy děti vytvořily společný „obraz“, na kterém byly vyobrazeny husy.

Naše modrá planeta

Dne 22.4.2018 byl Den Země, proto se celý týden nesl v duchu ochrany naší planety. Nejprve jsme si povídali o planetě Zemi (co to je, jak vypadá, že je kulatá, že není placatá, co která barva na naší planetě znázorňuje- modrá, zelená, žlutá). Dále jsme si povídali o třídění odpadu, proč se vyhazují odpadky do odpadkových košů a ne na zem atd. V průběhu dopoledních vycházek jsme si opakovali, co do které popelnice patří a když jsme viděli odpadky na zemi, zopakovali jsme si, že to není správné a děti nám řekly, co by s tím udělaly. Během tohoto týdne si děti také svou planetu vybarvily. Hlavní činností tohoto týdne byl nácvik nové písně „Naše Země kulatá“ doprovázený obrázky pro lepší zapamatování textu.

Když všechno kvete, začíná květen

Další týden tohoto měsíce byl věnován květinám. S dětmi jsme navázali na již získané znalosti tím, že jsme společně opakovali a připomněli si první kytičky, které se po zimě venku objeví a o kterých jsme si povídali v březnu například při procházkách ven. Nově získané znalosti jsme uplatnili například při aktivitě na velkoformátovou čtvrtku, na kterou děti lepily obrázky květin. Také si každý vyrobil svoji květinu z papírového tácku, na kterou si nalepil pomačkané kuličky z krepového papíru. Tyto výrobky byly vystaveny na nové nástěnce v šatně DS BONA.

Čáry máry pod kočáry, čarodějky čarovaly

Během tohoto zkráceného týdne jsme si povídali o pálení čarodějnic a o činnostech, které děti s rodiči během posledních dubnových dní podnikaly. Při ranních hrách si děti na čarodějnice i hrály. Při výtvarné činnosti si děti čarodějnice namalovaly a k nim vyrobily košťata. Také proběhlo seznámení s novým pedagogem Denisou, která posílila náš BONA tým na začátku května. Děti se Denise představily svým jménem, pověděly jí, jakou mají značku. Denisa se rovněž představila dětem a volnou diskuzí o nich tak získala první cenné informace, například o tom co mají děti rády a s čím si v BONĚ rády hrají.

Po hudební stránce jsme se věnovali rytmickým dovednostem dětí. Pomocí jednoduchých rytmických útvarů propojených s melodií již naučených a známých písniček. Přidali jsme novou písničku „Vychloubal se motýl“. Improvizačně jsme tancovali na hudbu a začali jsme zpívat i postupně sólově, podle pocitu a nálady dětí.

BřezenKvěten