Březen

5.4.2018

První březnové téma bylo věnováno našim smyslům. S dětmi jsme trénovali zrak, sluch, hmat, čich a nakonec i chuť. Poslední den smyslového týdne jsme měli „ovocný den“, kdy měly děti možnost ochutnat různé druhy ovoce – jak sladké, tak i kyselé. Nakonec jsme si vyrobili ovocný salát, který jsme si dali ke svačině.

Téma – toulky podjařím se nám podaří, bylo velice obecné. S dětmi jsme si povídali o tom, že už nám pomalu začíná jaro a co se všechno děje. Že se venku střídá počasí, sluníčko už je silnější a více hřeje, ale ještě pořád může i sněžit. Bavili jsme se o proměnách vody, proč se voda mění na led a led zase na vodu atd. Dále jsme také rozebírali, kde se bere bláto a že už se k nám pomalu začínají vracet ptáci z teplých krajů, a také to, že už nám brzo začnou růst první jarní kytičky. Většinu zmíněných projevů jara jsme pak měli možnost pozorovat v přírodě při dopoledních procházkách. Nechyběla ani četba příběhu s porozuměním.
Třetí týden byl v duchu kytek, kytiček a rostlinek. Děti byly seznámeny asi s deseti nejznámějšími jarními květinami a samy byly schopny tyto kytky rozpoznat a pojmenovat. Tento týden děti výtvarně ztvárnily louku – technikou obtisku toaletních ruliček.
Týden s tématem malujeme svět, byl pro děti trochu neobvyklý. V rámci výběrového řízení si u nás práci s dětmi zkusilo několik uchazeček o práci paní učitelky v DS. Pro děti si připravily například divadelní představení, pokus s bonbony, malování jara, lepení zvířátek, pohybové hry, ale také krátká povídání k tématu. V rámci běžného chodu DS jsme pak mluvili o tom, co je to svět. Ukázali jsme si mapu světa a vysvětlili jsme si, co která barva na mapě znamená. Dále jsme si řekli, co jsou kontinenty a jak se jmenují, která nejznámější zvířátka na nich žijí (Afrika-žirafa, Austrálie-klokan…). Děti si pak v rámci tvořivé činnosti pomocí kousků barevných papírů vylepily svou mapu světa. Následně pak vybarvily zvířátka a svou mapu o ně doplnily.
Poslední téma měsíce března bylo zasvěceno Velikonocům. Povídání o velikonočních tradicích a zvycích v rodinách podpořilo dosavadní znalosti dětí a seznámení se s hlavním příběhem Velké noci obohatilo jejich představy. V tomto týdnu si děti vybarvovaly kraslice, které pak použily pro svůj velikonoční obrázek se slepičkou a kuřátkem.
Hudební činnosti byly věnovány jarním tématům a zvukům. Kromě opakování starších písniček a říkadel, jsme věnovali dvě nová říkadla jarním květinám – sněžence a tulipánu.
Později děti tyto říkadla improvizačně notovaly pomocí jednoduché notace tří jakýchkoliv tónů.
Veliké nadšení děti ukázaly při pohybu na danou hudbu a následně improvizačními tanci na určitý rytmus z opery Carmen.
ÚnorDuben