Únor

8.3.2018
Měsíc únor započal tématem Zavolejte pana doktora. Bylo to velice aktuální téma, jelikož bylo období chřipek a tak jsme si s dětmi povídali o tom, jaké to je být nemocný a simulovali jsme prohlídku u lékaře s pomocí doktorského kufříku. Druhým tématem byl masopust, který na konci měsíce navázal na karneval. S tématem „Masopustní veselice vesela je převelice“ byly děti seznámeny prostřednictvím četby příběhu s názvem Masopust. Touto cestou jsme s dětmi trénovali porozumění textu, což bylo pro mnohé z nich celkem obtížné. Následně jsme si povídali o tom, co to vlastně masopust je a co se během něj odehrává. Děti pak také měly možnost vyslovit svá přání ohledně toho, jakou masku a proc, by si na karneval oblékly.  V nabídce ranních činností pak byly pro děti připravené tematické omalovánky (motivy maškar).  Třetí téma měsíce byly ruce. V tomto týdnu jsme s dětmi vytvořili „obraz“ otisků našich dlaní a společně si povídali, na co všechno ruce používáme a potřebujeme. Poslední téma obsahovalo povolání rodičů. V týdnu, který nesl název „Kde pracuje táta s mámou“ se děti seznamovaly s tím, která zaměstnání mohou lidé vykonávat. Složité pro mnohé z nich bylo přijít na to, kde pracuji jejich rodiče. jedním z úkolů také bylo vybarvit omalovánky, na kterých byla vyobrazena rodina. Tato činnost byla doprovázena rozhovory.
Hudební činnosti byly založené na  práci na hudebně – rytmické složce. S využitím pohybové improvizace na hudbu lidových písní.
V únoru jsme začali pracovat v menších skupinkách 3/4 děti , což se ještě více osvědčilo. Děti dané písně rytmizovaly, učily se je zcela zpaměti a to sólově nebo skupinově pomocí Orffových nástrojů. Velice se líbilo tančení a chůze na určitou hudbu v určitém tempu, která děti hravým způsoben učí vnímat celkové “ tempo“ pomocí sluchu a propojovat ho tak se svým tělem.Písně, které se učíme : Ach synku synku, Pec nám spadla, My jsme muzikanti, Kdepak krtek v zimě žije, Povídám povídám
LedenBřezen